Statsbudsjettet 2022: Inkonsekvente kutt i NORWEP

Publisert

Havvind

Foto: Aker Offshore Wind.

Stiftelsen NORWEP (Norwegian Energy Partners), som har vært fremhevet i flere år som en av de mest treffsikre og kosteffektive virkemidlene for eksport og internasjonalisering, har av regjeringen fått et kutt over statsbudsjettet på 30 prosent, det vil si ned fra 34 til 24 millioner.

Det er omtalt at dette gjøres "for å frigjøre midler til andre budsjettformål".

– Det er komplett uforståelig at noe av det første en ny olje- og energiminister gjør er å kappe sterkt i den delen av virkemiddelapparatet som har best resultater per krone, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

NORWEP er regjeringens viktigste aktør innen havvind for å utvikle en konkurransedyktig leverandørindustri i det internasjonale havvindmarkedet, hvor store utbygginger foregår nå. Det henger ikke på greip at Olje- og energidepartementet satser tungt på havvind i norsk farvann, men samtidig river beina under den internasjonale satsingen for leverandørindustrien på havvind, sol og andre energiløsninger.

– Internasjonalt fotfeste er en forutsetning for å lykkes med havvind i Norge. Hurdalsplattformens gode satsing på eksport møter hverdagen når det mest effektive virkemiddelet raseres. Det har vært et ønske fra hele industrien på å gjøre det motsatte, nemlig styrke NORWEP med mer midler for å få til mer eksport samtidig som muskler bygges i industrien for å bygge ut vindkraft på norsk sokkel, sier Sunde.