Regjeringen utsetter Ocean Space Centre

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram Revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2022. Skjermdump fra regjeringen.no

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram Revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2022. Skjermdump fra regjeringen.no.

Regjeringen la i dag frem Revidert nasjonalbudsjett der de foreslår å bruke 352 milliarder kroner fra oljefondet. Dette utgjør 2,9 prosent av Fondets kapital (handlingsregelen), tilsvarende 10,3 prosent av verdiskapingen i fastlands-Norge.

Norsk Industri mener det er nødvendig å planlegge for lavere bruk av oljepenger når Covid-pandemien og krigen i Ukraina er avsluttet.

Regjeringen venter en vekst i norsk verdiskaping på 3,5 prosent i 2022 og 2,8 prosent i 2023, og vekst for fastlands-Norge på 3,6 prosent i år og 2,3 prosent neste år. Lønnsveksten i år ventes å være på linje med frontfaget på 3,7 prosent.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene Norwegian Energy Partners (NORWEP) med fem millioner kroner. Som det viktigste og eneste spesialiserte virkemiddelet for internasjonalisering av de norske energinæringene, både de eksisterende og de nye grønne verdikjedene, er NORWEP en stor suksess som det må satses enda mer på i årene fremover.

Norsk Industri stiller seg undrende til regjeringens forslag om å utsette byggingen av Ocean Space Centre. Utsettelser vil gi merkostnader og ikke besparelser. Bygging av nye havlaboratorier hos NTNU og SINTEF er et svært viktig ledd i regjeringens uttalte satsing på havvind, ambisjoner om økt fornybar energiproduksjon og eksport og vekst i havnæringene.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo Fortum Varmes CCS-prosjekt med 300 millioner, slik at de kan komme i gang i 2022. Det er svært positivt for Langskip-prosjektet at det når får demonstrert fangst, transport og lagring fra ulike kilder og sektorer. Videre økes bevilgningen til Norcem med 90 millioner, for å dekke sin andel av overskridelser som skyldes Covid-19 og markedsendringer.

Regjeringen varsler at de vil foreslå skatte- og avgiftsøkninger i 2023.