Statsbudsjettet 2020: Oljepengebruken fortsatt alt for høy

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, sier i sin første kommentar til statsbudsjettet at oljepengebruken, som går ned i neste års statsbudsjett, stadig er alt for høy.

– Dersom Ap i regjering hadde brukt 243,6 milliarder kroner, ville nåværende finansminister Siv Jensen ha gått amok, sier han.

Lier-Hansen sier at norske politikere ikke har tatt inn over seg at virkeligheten er i ferd med å endres brutalt:

– Oljeinntektene vil falle fremover og kostnadene stige, ikke minst som en følge av eldrebølgen. Når Norge nå har laveste registrert ledighet på ti år burde vi kuttet mer i de offentlige utgiftene. Det vil blant annet si at kostnadsbesparende reformer skal gjennomføres, ikke treneres. Vi kan ikke lenger leve utenfor resten av verden.

Problemet, slik Lier-Hansen ser det, er at norske politikere – og Norges Bank-sjefen – går motstrøms i forhold til resten av vår verden.

– De tror at vi kan holde på her oppe, helt uten å ta hensyn til det som skjer der ute i virkeligheten. Vi MÅ få ned de offentlige utgiftene. Når vi pumper opp offentlige utgifter, risikerer vi at konkurranseutsatt industri taper konkurransekraft. Dermed øker faren for økt ledighet. Det siste vi trenger nå, er impulser som svekker private bedrifter og styrker offentlig sektor.

– Det er noen som må produsere de verdiene vi skal leve av her i landet. I fremtiden må det være mye bedre balanse mellom det vi skaper og det vi bruker innen offentlig sektor. Og for å si det slik, det blir ikke akkurat bedre av at Norges Bank-sjefen øker renten i en tid hvor resten av verden setter den ned. Jeg frykter at kronekursen blir påvirket og at prisstigning og økte lønnskrav er neste steg.

> Regjeringen: Et budsjett som ruster Norge for fremtiden