Økte bevilgninger til Siva, en sentral rolle i det grønne industriløftet

Publisert

Grønn industri illustert

Foto: AdobeStock

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner for å styrke Siva sin eiendomsvirksomhet med ny investeringskapital.

- Siva skal ha ei sentral rolle i det grøne industriløftet frå regjeringa. Dei er eit viktig verktøy for å utløyse meir privat kapital og senke barrierane for etablering av grøn industri i Noreg. Derfor vil vi bidra med 100 millionar kroner i frisk eigenkapital for at Siva kan prioritere grøne industri- og eigedomsprosjekt, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Rask utvikling av industritomter og kraftinfrastruktur er helt avgjørende for en forsert industrisatsing i Norge. Norsk Industri har pekt på Siva som et viktig virkemiddel som en katalysator i en slik prosess.

- Det er derfor gledelig at regjeringen som et første skritt for å innføre en slik modell understreker at Siva skal ha en sentral rolle i det grønne industriløftet og bevilger fem millioner kroner til kartlegging av nye industritomter, kommenterer dir. Ole Børge Yttredal.

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder