Mangler eksportutviklingsordning

Publisert

Inside Norway på designmesse.

I Regjeringens Eksportstrategi og Stortingets behandling av Industrimeldingen i 2017 ble tiltak for ferdigvareindustrien varslet og bedt om. Norsk Industri ønsker en eksportutviklingsordning.

- I Statsbudsjettet står at regjeringen arbeider for et konkurransedyktig og relevant eksportfinansieringstilbud. Likevel nevnes ikke at norsk ferdigvareindustri mangler en finansieringsordning – en eksportutviklingsordning, sier dir. Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Regjeringen ba Innovasjon Norge og DOGA starte et pilotprosjekt i 2018. Dette er igangsatt og ble møtt med stor interesse fra ferdigvareindustrien, sier bransjesjef Egil Sundet. -Det vil danne basis for en bredere permanent ordning, lik den vi ser i Danmark og Sverige.

- I regjeringens eksportstrategi ble ferdigvareindustrien gitt god og positiv omtale, og man varslet at man ville komme tilbake til tiltak. Vi savner oppfølging av dette, samt komiteens vedtak etter behandling av Industrimeldingen i juni 2017, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien.

Norsk Industri har pekt på at norsk næringsliv er i omstilling, og Norge trenger flere ben å stå på. En eksportutviklingsordning skal bidra til økt verdiskaping og eksportinntekter, gjennom økt eksport, flere eksporterende foretak og økt attraksjonsgrad for investeringer og kompetanse i Norge. Den vil også tangere satsingen på Merkevaren Norge.

Norsk Industri foreslår at det etableres en permanent eksportutviklingsordning allerede nå, som treffer vareproduserende industri innen design og merkevare. Vi ber om 50 millioner kroner i 2019 til å etablere ordningen på basis av erfaringene fra piloten.

- Ut i fra erfaring og dokumentasjon fra den danske eksportutviklingsordningen kan vi fastslå at dette vil være lønnsomt og skape økte eksportinntekter for Norge, sier Sundet.