Statsbudsjettet 2020: Ingen forslag om eksportutviklingsordning

Publisert

Messestand

Den norske fellesstanden på messen Maison & Objet i Paris i september 2019. Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri er overrasket over at piloten på eksportutviklingsordning ikke er omtalt. Det er vunnet gode erfaringer siden 2018, og ordningen vil gi Norge flere ben å stå på.

– I Statsbudsjettet sier regjeringen at den vil arbeide for et relevant eksportfinansieringstilbud som sikrer like konkurransevilkår. Likevel nevnes ikke at norsk ferdigvareindustri mangler en finansieringsordning – en eksportutviklingsordning, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Regjeringen ba Innovasjon Norge og DOGA starte et pilotprosjekt i 2018. Det ble møtt med stor interesse fra ferdigvareindustrien. Prosjektet avsluttes i 2019, men er ikke omtalt i Statsbudsjettet.

– Det er overraskende at piloten ikke er omtalt i Statsbudsjettet 2020. Dette er et viktig prosjekt for design- og ferdigvareindustrien, og en forløper til å få en konkurransedyktig risikoavlastningsordning ved eksport, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien.

Piloten skal teste ut dette og vil danne basis for en bredere permanent ordning, lik den vi ser i Danmark og Sverige.

Piloten er i avslutningsfasen, og det er allerede nå gode erfaringer ved å bringe inn finansiell risikoavlastning. I beskrivelsen av DOGA er riktignok piloten nevnt, men heller ikke der er det noen vurdering av prosjektet eller om veien videre.

Norsk Industri ønsker en eksportutviklingsordning, og har foreslått 50 millioner kroner årlig til denne.

Ferdigvareindustrien vokser

Ferdigvareindustrien er, sammen med sjømat, en av to sektorer som har hatt eksportvekst de siste ti årene. Norsk Industri har pekt på at norsk næringsliv er i omstilling, og at Norge trenger flere ben å stå på. I veikartet for design-, merkevare- og ferdigvareindustrien er det viktigste grepet en eksportutviklingsordning for å få til en ytterligere vekst for design- og ferdigvareindustrien.

Ferdigvareindustrien har en produksjonsverdi på 120 milliarder kroner, hvorav 61 milliarder eksporteres. I en rapport Menon presenterte tidligere i 2019 vil en doblet eksport fra ferdigvareindustrien bety nesten 40 000 nye arbeidsplasser og et prosentpoengs økning av BNP.