Forsering av ny kraft- og nettutbygging

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Det er enighet om at vi trenger mer fornybar kraft raskt. Krafta må også fram til der det er behov for den, da trenger vi nett.

Akilleshælene for å fortgang er identifisert, blant annet gjennom Strømnettutvalget. Ytterligere anbefalinger vil komme fra Energikommisjonen i desember. Svaret vil uansett være en variant av at vi må ha mer kraft og nett raskere. Derfor er det viktig med tiltak som bidrar til å redusere behandlingstiden for konsesjoner for nettilgang og kraftproduksjon.

Det er derfor gledelig at regjeringen øker bevilgningene til dette formålet med over 165 millioner kroner for blant annet å øke saksbehandlingskapasiteten i NVE og OED. Dette er en god begynnelse, sier Ole Børge Yttredal.

Fra pressemeldingen: "Satsinga skal bidra til å leggje til rette for raskare utbygging av havvind, meir effektiv konsesjonsbehandling av straumnett og ny fornybar energi, styrking av analysekapasiteten i NVE og ny kraftmarknadsmodell."

Les hele pressemeldingen her