Forsering av ny kraft- og nettutbygging

Publisert

Det er enighet om at vi trenger mer fornybar kraft raskt. Krafta må også fram til der det er behov for den, da trenger vi nett.

Akilleshælene for å fortgang er identifisert, blant annet gjennom Strømnettutvalget. Ytterligere anbefalinger vil komme fra Energikommisjonen i desember. Svaret vil uansett være en variant av at vi må ha mer kraft og nett raskere. Derfor er det viktig med tiltak som bidrar til å redusere behandlingstiden for konsesjoner for nettilgang og kraftproduksjon.

Det er derfor gledelig at regjeringen øker bevilgningene til dette formålet med over 165 millioner kroner for blant annet å øke saksbehandlingskapasiteten i NVE og OED. Dette er en god begynnelse, sier Ole Børge Yttredal.

Fra pressemeldingen: "Satsinga skal bidra til å leggje til rette for raskare utbygging av havvind, meir effektiv konsesjonsbehandling av straumnett og ny fornybar energi, styrking av analysekapasiteten i NVE og ny kraftmarknadsmodell."

Les hele pressemeldingen her