Regjeringen starter arbeidet med en ny industrimelding

Publisert

Næringsminister Cecilie Myrseth

Næringsminister Cecilie Myrseth. Foto: NFD / David Berg Tvetene

Torsdag 6. juni meldte næringsminister Cecilie Myrseth at de planlegger en stortingsmelding om industrien som skal komme våren 2025.

– Det går bra i store deler av norsk industri. Samtidig er det viktig at vi ser fremover og tar tak i de utfordringene vi står overfor og hvordan vi skal løse dem. Målet er å flere industriarbeidsplasser og økt verdiskaping i Norge. Det er dette arbeidet vi starter på nå, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i pressemeldingen fra departementet.

– Det er veldig gledelig å høre at det nå kommer en ny stortingsmelding om industrien. Norsk Industri ser frem til å bidra med innspill for å sikre gode rammevilkår for industrien i Norge, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri.

Siden forrige industrimelding i 2017 har vi vært gjennom en pandemi og opplever virkninger av russisk invasjon av Ukraina. Dette har blant annet ført til at energisituasjonen har endret seg fundamentalt, så energitilgang i tilstrekkelige mengder til konkurransedyktige priser har blitt en viktig ny sak for industrien. Sårbarheten i verdikjeder har kommet mer i fokus og preger nå EUs regelverk som vi forholder oss til gjennom EØS-avtalen.

– Industripolitikk har i stadig økende grad blitt nasjonal interessepolitikk, vi ser det derfor som viktig at det igangsettes arbeid med å lage en ny melding til Stortinget som kan legge grunnlag for bred politisk enighet om de industripolitiske prioriteringene. Alt tyder på at Norge har blitt vesentlig mer interessant som vertskapsnasjon for industriproduksjon, både for etablert og ny industri, men det er helt avgjørende å sikre bedre betingelser for norske private eiere som bor og driver sin virksomhet i Norge, sier Solberg.

I hele industrien har det vært fokus på grønne verdikjeder, og kunnskapen om industriens ulike satsinger er verdt å dokumentere i en stortingsmelding.

> Les mer på regjeringen.no