Viktig enighet om midlertidig skatte-endring

Publisert

Stillase, offshore, Johan Sverdrup

Foto: Fredrik Myge.

Norsk Industri er glad for kompromisset mellom AP, FrP, SP og regjeringspartiene på Stortinget om midlertidige endringer i petroleumsskatten.

– Dette er en hjelpende hånd til tusener av ansatte innen leverandørindustrien, enten de driver med engineering, bygging, installasjon eller leverer teknologi og produkter til norsk sokkel. Det er helt avgjørende at ordningen er god nok til at oljeselskapene vedtar sine planer, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i bransjeforeningen Olje & Gass hos Norsk Industri.

Norsk Industri er fornøyd med at regjering og Storting har en bred enighet om midlertidige endringer i petroleumsskatten for nye prosjekter på norsk sokkel. Enigheten og endringen er spesielt viktig for leverandørindustrien som har opplevd en prosjekt- og ordretørke uten sidestykke på grunn av koronaepidemien og en oljepriskollaps.

Sysselsetting og verdiskaping

Leverandørindustrien begynte å få optimismen tilbake etter nedturen i 2014, og prosjektene som er gjennomført av norske leverandørmiljøer har de senere årene blitt levert på tid og kost og med høy kvalitet. Hovedårsaken til dette er at leverandører og operatører på norsk sokkel har jobbet sammen med et stort forbedringsarbeid, som har gitt gode resultater. Leverandørindustrien var også i full gang med å videreutvikle seg inn mot nye markeder for å ha flere ben å stå på. Det antas et lavere investeringsnivå på norsk sokkel i årene fremover, og for selskapene vil en mer variert kunde- og prosjekt-portefølje kunne dempe svingninger i enkeltmarkeder.

Skatte-endringene tilfaller oljeselskapene, men det viktigste argumentet for de midlertidige endringene, er sysselsetting og verdiskaping i leverandørindustrien. Det er nå avgjørende at oljeselskapene igangsetter og beslutter prosjekter raskt! Industrien lever fortløpende av prosjekter og aktivitet, der mange av prosjektene har kort horisont. Denne industrien har erfart en bråstopp i forespørsler etter 12. mars. De store verftsmiljøene, med sine leverandørkjeder og med store positive ringvirkninger i lokalsamfunnene, må unngå et stort aktivtetsfall fremover. Andre markedsområder kan på ingen måte gi nok aktivitet til industrien i nær fremtid. Aktivitet og inntjening må vi ha, for å sikre innovasjon og utvikling inn mot nye segmenter.

Oljeselskapene må nå levere som lovet og forventet!

Når den politiske behandlingen nå er ferdig, må oljeselskapene sørge for at det settes i gang prosjekter i tråd med hensikten med endringene og slik at kompetanse og ressurser i leverandørindustrien ikke forvitrer. Prosjektene vil bidra til at leverandørindustrien har inntjening og evner til vekst mot nye nærings- og markedsområder, som blant annet havvind og oppdrett. Flere av prosjektene hos oljeselskapene som stoppet opp var elektrifiserings- og energieffektiviseringsprosjekter for å nå petroleumsindustriens ambisiøse klimamål med 40 prosent utslippsreduksjon av CO2 i 2030 og nær null i 2050.

Det haster!

Det er store forventninger i leverandørindustrien for at både påbegynte og planlagte prosjekter kommer raskt i gang igjen. For det haster for vår industri! Norsk Industri viser også til sunne prinsipper i PUD-veileder (plan for utbygging og drift) for vellykket prosjektgjennomføring og mål om gode ringvirkninger. Norsk leverandørindustri og norske rederier har utviklet verdensledende teknologier og tjenester til et globalt marked. Med det grepet Regjering og Storting nå har gjort, vil norsk sokkel kunne bli motsyklisk i en periode, noe som gjør at viktige teknologimiljøer kan opprettholdes og videreutvikles. Dette gjør at vi beholder aktivitet på og norsk sokkel, og gir økt konkurransekraft i globale markeder når markedene her blir mer normalisert. Svært mye av teknologi og løsninger som tilbys fra norske leverandører har gode effekter på energieffektivisering og vil bidra sterkt til en mer miljøvennlig industri.