Slik rammes industrien av korona-viruset

Publisert

Konsekvenser av koronaviruset

Kilde: Norsk Industri.

Norsk Industri har gjennomført en undersøkelse blant medlemsbedriftene om konsekvensene av korona-viruset.

En av fire norske industribedrifter har problemer som følge av viruset, og halvparten frykter effekt innen kort tid.

På basis av de skriftlige og kvalitative svarene fra medlemmene, supplert av en rekke samtaler med toppledere, trekkes følgende konklusjoner:

 1. En stor andel av medlemmene opplever problemer med kunder og underleverandører. Og dette vil tilta fremover, om ikke situasjonen kommer under kontroll.
 2. Flere bedrifter har egne fabrikker i Kina – disse har periodevis vært stengt – med tilhørende leveringsproblemer og forsinkelser til produksjonen i Norge – fordyrende bruk av fly fremfor båt fra Kina. Ellers er mye av verdens komponentproduksjon innen elektronikk lokalisert til provinsen hvor corona brøt ut. Det merkes i verdikjeder over hele verden – bilindustrien er størst, og flere fabrikker står. Vi er tett på svensk bilindustri, hvor nervene er i helspenn med tanke på hvor lenge det går før det stopper helt opp.
 3. Når man nå noen steder har fått kinesisk produksjon opp igjen, vil dette likevel forårsake etterslep, da ansatte pga sykdom må holde seg hjemme, dvs at opptrappingen tar tid og sluttproduksjonen i Vesten vil lide en periode til.
 4. Flere norske bedrifter har stor andel kunder i Kina – salget har stupt da mye har stoppet opp i Kina (jf også eksepsjonelt svak PMI).
 5. Flere varsler om messer og viktige kontraktsmøter som er avlyst – messer brukes av mange industribedrifter for å treffe nye og eksisterende kunder, vise nye produkter og inngå kontrakter – Skype fungerer ikke for slikt. Betyr at mange kontrakter glipper – på kort sikt.
 6. Både pågående problemer og effekter av handelskrigen bidrar til at risiko mht underleverandører og uteetablering kommer tydeligere frem – både i undersøkelsen og ellers tas dette gradvis konsekvensen av:
  • skifte av underleverandører bort fra Kina (hvor det for øvrig er blitt dyrere).
  • produksjon i USA med kunde i Kina eller vice versa er risikosport.
 7. Ellers forholder industrien seg til faglige helseråd fra Folkehelseinstituttet.
 8. Mer bekymringsfullt er det at de forholder seg til reiseråd fra UD, all den stund UD ikke vurderer helse som parameter for sine reiseråd.

Vi henviser også til NHO sider.