Regjeringen varsler tiltak mot økonomisk krise

Publisert

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner avholder pressekonferanse i forbindelse med korona-utbruddet. Skjermdump: NRK

Jan Tore Sanner og Erna Solberg avholder pressekonferanse i forbindelse med korona-utbruddet. Skjermdump: NRK.

På en pressekonferanse 10. mars varslet regjeringen at flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet kommer 13. mars.

Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler dagpenger for sine ansatte ved permittering. Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden.

Dessuten kommer endringer i skattereglene som vil bedre bedriftenes likviditet.

Norsk Industri og hele NHO-fellesskapet var 10. mars i møte med næringsminister Iselin Nybø og statsekretærer fra fem departemener vhor vi la frem analyser og drøftet mulige tiltak. Norsk Industri la fram sin analyse mottatt fra medlemmene 9. mars. Denne analysen offentliggjøres senest 12. mars.

Regjeringen har lovet tett dialog særlig med de best berørte bransjene som per i dag ser ut til å være flybransjen, reiseliv og industri.

- Vi verdsetter at regjeringen nå kommer med de første tiltakene på permitteringsregelverket og skatteområdet. Dette vil gi umiddelbar likviditetseffekt for våre medlemmer. Den videre utviklingen vil vise hvor alvorlig utviklingen blir, og dermed hva slags tiltak som kan tenkes innført, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)