Økt vekst i Norge og ute

Publisert

Det er totalt sett økt vekst i både norsk og internasjonal økonomi i år. Det fremgår av årets Konjunkturrapport, som Norsk Industri presenterte 31. januar 2017.

 

Direktør Knut E. Sunde presenterte innholdet i rapporten.

> Last ned Konjunkturrapporten 2017

> Last ned presentasjonen

Bedriftene utenfor oljeklyngen har jevnt over noe bedre utsikter enn bedriftene i oljeklyngen. Så vel i prosessindustrien som i mer forbrukerorientert ferdigvareindustri, er det flere industribedrifter som melder om brukbare veksttall for forventet omsetning. Vi spår en beskjeden vekst i omsetningen for norsk industri totalt i år.

Sysselsettingen i oljeklyngen trekkes nedover, dels grunnet fallet i oljeinvesteringene, dels som et resultat av økt produktivitet og effektivitet. For resten av industrien spår vi en ganske flat utvikling. I sum går sysselsettingen i industrien noe ned i 2017.

Adm. direktør Stein Lier-Hansen.

En aktiv industripolitikk står på dagsordenen i så vel Norge som flere andre land i Europa. Det kommer en industrimelding i løpet av våren. Den første på 37 år i Norge. Det er bra. Vi forventer at stortingsmeldingen vektlegger og understreker at den internasjonalisert konkurranseutsatte industrien er vesentlig annerledes enn andre næringer.

Kronekursen er på et behagelig lavt nivå i det denne rapporten fremlegges. Men dette kan endre seg, særlig hvis oljeprisen styrker seg. Kronekursen bestemmes i valutamarkedet, men også andre forhold spiller inn. Partene i det sentrale lønnsoppgjøret, samt storting og regjering, har alle et betydelig ansvar for å passe på at norsk aktivitetsnivå og politikk ikke bidrar til styrking av kronekursen.

> Se pressekonferansen