Lønnsdannelsen viktig for kostnadsbasen til industrien

Publisert

- Jeg folder hendene hver natt og håper at LO og NHO finner løsningen på AFP-utfordringene før oppgjøret starter, sa Stein Lier-Hansen under dagens pressekonferanse. FOTO: Norsk Industri.

Industriens visjon er å øke verdiskapingen betydelig, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Det sa adm. dir. Stein Lier-Hansen under presentasjonen av Konjunkturrapporten 2018 i dag.

> Last ned Konjunkturrapporten 2018

> Last ned presentasjonen

> Her kan du lese sammendraget

Han refererte til de mange veikartene Norsk Industri har utarbeidet, bransje for bransje, og som viser at disse to målene er fullt ut gjennomførbare.

Men Lier-Hansens hovedanliggende var det forestående lønnsoppgjøret. Og budskapet var klart: Når kronen etter hvert vil måtte styrke seg, etter flere års svekkelse, betyr det at lønnsdannelsen må ta et større og større ansvar for kostnadsbasen i industrien. Dette er nødvendig for å sikre de uhyre viktige industriarbeidsplassene våre. Og Lier-Hansen var krystallklar:

- Da må lønnsveksten i 2018 og 2019 hele tiden se til hva som er lønnsveksten hos våre viktige konkurransepartnere. Vi må gjennomføre et lønnsoppgjør i 2018 som ikke svekker oss i forhold til konkurrentlandene. De som tror at vi kommer til å ende opp med kjempestore lønnstillegg i årets oppgjør, de må tro om igjen. Jeg pleier å si at jeg ser 0,0 i tillegg, men jeg ser i år et tall bak kommaet.

Lier-Hansen understreket at vi er helt avhengig av at hele industri-Norge de nærmeste årene klarer å gjennomføre nødvendige omstillinger. – Når flotte industriarbeidere får en fornuftig lønn og kapitalen får sitt, må det være nok kapital igjen i bedriftene til at nødvendig omstilling kan fortsette. Evnen til å gjennomføre disse omstillingene må ikke svekkes. Han fortsatte:

- Vi vet at Fellesforbundet – på vegne av hele LO – vil gå inn i lønnsoppgjøret med krav om forsterket kjøpekraft. Det er ikke så vanskelig å få til. Jeg ser det som fullt mulig å forbedre ønsket om økt kjøpekraft med ønsket om et moderat lønnsoppgjør.

Politiske rammebetingelser er like viktige. Generelt oppfatter industri-Norge nå at vi har gode rammebetingelser. Vi har et politisk miljø som ønsker industrien alt godt i Norge. Det skaper et ønske om ikke bare å fremme investeringer, men å gjennomføre dem. Men da må det som står i Industrimeldingen ligge fast. Storting og regjering må ikke skape usikkerhet rundt den forutsigbarheten som nå ligger der.

Lier-Hansen skrøt av industrien i Norge og viste til at f. eks. Amerikansk-eide Alcoa nå har til hensikt å flytte hele sin forskningsavdeling sin til Norge. – Dette fordi vi er så gode i dette landet.

Stein Lier-Hansen understreket at grunnen til optimismen i svarene fra industribedriftene, skyldes stor diversitet i vår industribase. - Gode løsninger i en bransje, kan fort transporteres over i andre bransjer. Det er dette ideologer kaller for levedyktighet. Det gir seg ikke selv, vi må ha rammebetingelser som gjør at vi hele tiden kan utvikle industrien.

Et frontfagoppgjør må finne løsninger på AFP, pensjon, overenskomstene og rammen. Lier-Hansen sa at Norsk Industri "aldri, aldri, aldri" kommer til å akseptere tjenestepensjon inn i overenskomsten. Og så gjentok han sitt mantra fra tidligere år: - Tiden for særnorske lønnsoppgjør er over, også i år.

Fellesforbundets forbundsstyre vedtok tirsdag 30. januar at årets lønnsoppgjør skal være forbundsvist. Flere andre LO-forbund har tatt til orde for at det i år må bli et samordnet oppgjør. Men Fellesforbundets uttrykte vilje står sterkt i LO-familien. LO's Representantskap møtes 27. februar. Da blir endelige krav fastsatt og det er også der endelig oppgjørsform blir vedtatt.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!