Kraftfulle tiltak fra regjeringen

Publisert

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner. Skjermdump: NRK

Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg. Skjermdump: NRK.

15. mars presenterte regjeringen to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Regjeringen la frem den første krisepakken for to dager siden, og varslet allerede da at det ville komme flere tiltak om kort tid. Nå følger regjeringen opp med flere virkemidler.

Dette er forslagene:

  • Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter
    Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus.

  • Gjenoppretter Statens obligasjonsfond
    Regjeringen vil også foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger.

Tidligere samme kveld presenterte Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen forslag til en rekke strakstiltak for næringslivet i et møte med statsministeren, hvorav dette som nå har kommet fram var blant punktene. Dette kan du lese mer om her.

– Dette er et kraftfullt svar på en akutt, nasjonal krise der inntektsgrunnlaget er revet bort for mange bedrifter. Vi verdsetter regjeringen handlekraft og skal studere forslaget nøyere ettersom detaljene kommer frem, sier direktør Knut E. Sunde i en første kommentar til forslagene fra regjeringen.

> Les mer om forslagene (regjeringen.no)

> Les også: Norsk Industris innspill til nye strakstiltak