Kjenner du Norsk Industris HMS-statistikk?

Publisert

Vi samler i disse dager inn sykefraværstall for 4. kvartal 2017 og tall på personskader for året 2017 fra våre medlemsbedrifter. Frist for rapportering er 2. februar.

Fordeler ved å delta i HMS-statistikken for din bedrift:

  • Du mottar et kvartalsvis brev i forbindelse med sykefraværsstatistikken som viser hvordan din bedrift ligger an i forhold til egen bransje og i forhold til hele Norsk Industri
  • Du kan bencmarke egen bedrift når det gjelder personskader mot andre bransjer i Norsk Industri
  • Du bidrar til å dokumentere at Norsk Industris medlemsbedrifter jobber bra og systematisk med sykefravær. Per i dag har medlemmene i Norsk Industri redusert sykefraværet med 30 % siden toppen i 2003.
  • Du bidrar til å dokumentere at sikkerhetsnivået i industrien stadig blir bedre. Se figuren under som viser at antall skader, både de med- og de uten fravær, er sterkt redusert de siste 20 årene.

Hvis du ønsker å delta i statistikken og få tilgang til fordelene registrer deg her eller send en epost til Marit Holtermann Foss.

> Les mer om Norsk Industris HMS-statistikk

Under: Her vises reduksjon i antall skader med fravær og det totale antall skader (med og uten fravær som vi kaller TRI-verdi).

Under: Statistikken er unik i sitt slag og har eksistert siden 1996. Sykefraværsstatistikken startet opp helt tilbake i 1994. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!