Kampanje skal snu trenden for TIP

Publisert

Hanna Martine ble kjent med både industrifag og lærlinger på Slåttland Mekaniske. FOTO: Nordic Screens.

Hanna Martine ble kjent med både industrifag og lærlinger på Slåttland Mekaniske. FOTO: Nordic Screens.

Norsk Industri ønsker å stanse fallet i antall søkere til teknikk og industriell produksjon (TIP).

Gå til kampanjesiden!

Siden 2015 viser statistikken på landsbasis at nedgangen i antall søkere er på 15 prosent: Fra 6266 søkere i 2015 til 5327 søkere i 2017. Det er 939 færre søkere. På VG2 og VG3 faller også antall søkere årlig.

- Denne trenden må snu, skal norsk industri i fremtiden få tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft, sier fagsjef for kompetanse i Norsk Industri Kjetil Tvedt, som er prosjektleder for kampanjen.

Mål for samarbeidet

Norsk Industri har hyret Nordic Screens for å kjøre aktiviteter inn mot unge mennesker for å sikre at flere søker TIP innen søknadsfristen 1. mars 2018. Nordic Screens er et kommunikasjonsbyrå med unge influencere med fokus på unge målgrupper (under 30).

Målgruppen

Ungdomsskoleelever er primær-målgruppen, spesielt 15-16-åringer som skal velge VG1/VG2-linje. Geografisk er spesielt kystfylkene i vest, og industrifylkene Østfold, Agder og Nordland områder kampanjen vil rette ekstra fokus mot, siden her er fallet størst

Kampanjen

FOTO: Nordic Screens.

Nordic Screens skal frem til 1. mars 2018 utvikle, produsere og levere en rekke delprosjekter under hovedprosjektet ”Øke antall søkere til TIP”. YouTuberen Hanna Martine Slåttland Baller har nesten 80.000 følgere på YouTube, over 14 millioner livstid visninger og store kanaler på Instagram, Facebook og Snapchat. Hun skal møte unge ”ambassadører” rundt i ulike deler av industri-Norge med fokus på å bli kjent med dem og det som driver dem til å gå inn i industrien. Kampanjen er autentisk og skal generere videoer til Hanna Martines kanal som når jenter og gutter i målgruppen, samt til Norsk Industris egne sosiale medier.

I tillegg klipper Nordic Screens filmer rettet mot Instagram, GoogleAds og kinoreklame basert på dette materialet. Hensikten er å skape oppmerksomhet i målgruppen på målgruppens premisser – og føre dem inn på en kampanje-nettside med lett forståelig informasjon og søkemuligheter. Nettsiden skal være en inngangsportal for ungdommen, men også et ”dashbord” for voksne, rådgivere og andre som ønsker informasjon når valget skal tas. En brosjyre til rådgivere, messer og stands utarbeides også. Det kommer egen informasjon om bestilling av disse. Nettsiden og første video er tenkt produsert og publisert før jul. 

- Sammen med Nordic Screens produserer vi innholdet i kampanjen, men skal vi lykkes med vår målsetting trenger vi hjelp til å spre budskapet fra TIP-elever, lærlinger, lærere, rådgivere, skoler, industribedrifter, opplæringskontor og andre som har et hjerte for industrifagene, sier Tvedt.

Industrivenner: lik og del!

Her er noen konkrete tips om hvordan du kan bidra. Vi kommer tilbake med mer informasjon og konkrete oppfordringer når kampanjen starter: 

  • Hjelp til deling av videoene til unge. Kampanjen retter seg først og fremst mot 15-16-åringer. De kanalene medlemsbedriftene rår over, f.eks. Facebook, Twitter og Instagram som retter seg mot unge, er nyttige for å spre videoene og kampanjenettsiden ut digitalt mot målgruppen.
  • Hjelp til deling av kampanjen mot påvirkerne (de voksne). Kampanjen skal også være et verktøy for de voksne påvirkerne i valgprosessen: Rådgivere, lærere, foreldre og industrien selv. Derfor er det et ønske om at medlemsbedriftene deler kampanjen via egne kanaler mot voksne: På egen nettside, via nyhetsbrev, informasjonsskrift og andre.
  • Hjelp til deling av kampanjen mot nøkkelbedrifter, skoler eller andre samarbeidspartnere som påvirker søknadsmassen. De ulike medlemsbedriftene sitter på kontakter med aktører i sitt lokale eller nasjonale nedslagsfelt som bør kjenne til denne kampanjen. Derfor er det ønskelig at selskapene informererer disse om kampanjen, henviser til nettsiden og bruker den som inngang til å fokusere på behovet.

Ressurser:

  • Dele nettsiden
  • Dele YouTube-videoene
  • Laste opp videoene i egne kanaler med egen vinkling
Send inn dine filmer!

Har din bedrift noen gode filmer liggende som vi kan bruke i kampanjen? Send de gjerne til prosjektleder Kjetil Tvedt!

Presseutspill /native-ads i lokale medier om markedet for ulike utdanningsretninger innenfor TIP før messene, og koordinerte tiltak sammen med Norsk Industri inn mot messene. - Har du innspill til kampanjen eller ideer til andre aktiviteter – send gjerne en e-post eller egne filmer sier Kjetil Tvedt.

Informasjonsaktiviteter

Hjelp til å kommunisere budskapet om behovet for TIP-utdannede i Norge. Det er et behov for å løfte frem positive saker om utviklingen i jobbmarkedet. En utdannelse innen TIP gir nøkkelen til et arbeidsliv der det er behov for deg, selv om det er innen bransjer som i sin natur svinger. Det er her fremtiden ligger. Målgruppen her er først og fremst påvirkerne.

Forslag:

  • Sjekklister og faktaark (lønn, jobbmuligheter, selskaper i ulike regioner).
  • Case med ambassadører, utvikling i søkertall, trender i arbeidsmarkedet, selskaper som lykkes og ser en positiv utvikling.
  • "Derfor bør ungdom velge praktiske fag" - "ble ingeniør - slapp studielån" - "Slik utdanner vi morgendagens industriarbeidere" - 5 ting du ikke visste om morgendagens industriarbeidere"

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!