Gjennomført produktivitetsspranget

Diplom ble gitt for gjennomføring av produktivitetsspranget.

Fra venstre: Hovedtillitsvalgt Martin Fauchald, administrerende direktør Rune Abrahamsen og Gaute Knutstad Leder for produktivitetsspranget fra SIVA. Foto: Norsk Industri/Torstein Tærum

Moelven Limtre med beviset på at produktivitetsspranget er gjennomført.

Produktivitetsspranget er en norsk versjon av det velprøvde svenske Produktionslyftet. 15 virksomheter har hittil gjennomført den norske versjonen. Programmet er en strukturert prosess over 18 måneder med workshops som styres av rådgivere fra Sintef og Kiwa. Finansiering kommer hovedsakelig fra LO/NHO og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF).  

Produktive erfaringer
Moelven valgte en ambisiøs pilot, nemlig prosjektflyten knyttet til produksjons og bearbeiding. Overordnet er målsettingen å bevege seg fra push- til pull i produksjonsflyten. Verdistrømsanalyser er gjennomført, og aktiviteter satt i gang. 5S er innført, teamtavler med faste, korte morgenmøter og ukentlige pulsmøter er i satt i gang. Økt oppetid på maskiner er et av resultatene. 

Programperioden ble strukket en del ut som følge av pandemien. Dette gjorde at fysiske samlinger ikke alltid var mulig, men et lærerikt bedriftsbesøk hos Overhalla Betongbygg ble det likevel plass til.  

Moelven har holdt den røde tråden i prosjektet og har et veldig godt fundament for å utvikle produksjonsprosessen sin videre på eget initiativ under betegnelsen Limtre+. 

– Gjennom Produktivitetsspranget har vi fått mye bedre struktur på det kontinuerlige forbedringsarbeidet i bedriften. Det er tungt å endre kultur og arbeidssett, men vi har ledelse og medarbeidere som ønsker, og evner å dra i samme retning. Dette er en investering i folkene våre. Vi kommer til å se flere positive effekter av dette fremover. Vi gleder oss til fortsettelsen, og innser at vi har startet på et forbedringsarbeid som i praksis aldri stopper, sier administrerende direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre. 

> Les mer om produktivitetsspranget her 

> Bruk HF for å sette i gang bedriftsutvikling i egen virksomhet

  • Torstein Tærum
  • Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse