Åpnet Industrifagskolen på Kongsberg

Publisert

Høytidelig åpning

Åpning av Industrifagskolen på Fagskolen Tinius Olsen 9. september 2019. F.v.: Carla Botten-Verboven (Norsk Industri), Eirik Hågensen (Fagskolen Tinius Olsen) og Per Skau (Fellesforbundet). Foto: Norsk Industri.

9. september ble Industrifagskolen på Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg høytidelig åpnet. Tilbudet er kommet i stand på rekordtid takket være blant annet et godt trepartssamarbeid og engasjerte bedrifter.

Det var rektor Eirik Hågensen på skolen som sto for den høytidelige åpningen, godt hjulpet av forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet og organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

- Etter oppgjøret i 2016 satte vi oss ned med Fellesforbundet og gjorde en felles analyse av barrierene for kompetanseheving. Et opplagt funn var at det mangler et tilbud for fagarbeidere om korte kurs som kan kombineres med jobb. Det har vi nå fått. All honnør til Fagskolen Tinius Olsen for å levere raskt og presist. Det dere har utviklet her kan få stor betydning for hvordan fremtidens etter- og videreutdanning skal se ut, sa Botten-Verboven.

Industrien er i omstilling hele tiden, og skal vi lykkes i fremtiden og opprettholde konkurransekraften er vi avhengige av gode fagarbeidere med oppdatert kunnskap på teknologien. 

- Disse studentene kommer tilbake til bedriften med ny og relevant kompetanse som bedriften vil ha god nytte av, sa hun.

Glenn Andre DahlGlenn Andre Dahl

Høytidelig åpning Glenn Andre Dahl, student ved Industrifagskolen, under åpningen av Industrifagskolen på Fagskolen Tinius Olsen 9. september 2019. Foto: Norsk Industri.

- Man må hele tiden lære seg noe nytt

En av studentene i det første kullet på Industrifagskolen er Glenn Andre Dahl, som har fagbrev som automatiker og til daglig jobber hos K-Tech.

- Når man får muligheten til å bli enda flinkere på noe man allerede kan, så må man jo benytte den. Man må hele tiden lære noe nytt, sier han.

- Industrien går så veldig fort framover, at hvis de som jobber der ikke henger med på utviklingen, så kommer det til å bli en "flaskehals" hvor vi ikke klarer å bruke de nye digitale verktøyene. Derfor er det viktig å heve grunnskapen slik at vi blir kvitt litt av den frykten for å ta i bruk ny teknologi.

Høytidelig åpningHøytidelig åpning

Full digital-lab under åpningen av Industrifagskolen på Fagskolen Tinius Olsen 9. september 2019. Foto: Norsk Industri.