Brexit, økonomien og norsk EØS-debatt

De økonomiske konsekvensene av Brexit er betydelige, og det har påvirket den økonomiske og finansielle aktiviteten i Storbritannia. Den økonomiske veksten er lavere enn før folkeavstemningen, og aktivitetsfallet er større enn tilsvarende i andre land på grunn av handelsuro og generelt lavere aktivitetsnivå i verdensøkonomien gjennom 2018.

Verdiskapingen i Storbritannia er beregnet til 2628 milliarder dollar (2017). En endring i verdiskapingen (BNP) på ett prosentpoeng vil gi 26 milliarder dollar (220 milliarder kroner) i lavere verdiskaping.

Langsiktige konsekvenser for britisk verdiskaping av ulike løsninger ved Brexit. Kilde: EU Exit – Long-term economic analysisLangsiktige konsekvenser for britisk verdiskaping av ulike løsninger ved Brexit. Kilde: EU Exit – Long-term economic analysis

Langsiktige konsekvenser for britisk verdiskaping av ulike løsninger ved Brexit. Kilde: EU Exit – Long-term economic analysis.

I en rapport om de langsiktige konsekvensene av Brexit med vekt på konsekvenser for utenrikshandel (EU Exit: Long-term economic analysis, Cm 9742) vurderes alle ulike alternativ for Storbritannia utenom en ny folkeavstemning og eventuelt en avslutning av diskusjonen om Brexit. Konsekvensene vil uansett bli store for handel og verdiskaping, viser analysen. Rapporten viser at alle alternativ vil gi en svakere økonomisk vekst på lang sikt. To alternativ er særlig relevante for Norge, nemlig konsekvensen av en EØS-lignende løsning der kostnadene knyttet til administrasjon av en handel vurderes som relativt lave. I motsetning til en ny handelsavtale – med forutsetning om ingen toll på handel – gir høye kostnader knyttet til ikke tollbaserte barrierer (NTB – non-tariff-barrier). For en handelsavtale gir både disse ikke tollbaserte kostnadene og administrasjon av tollklareringen, inklusive køer og forsinkelser vesentlig høyere kostnader enn det som har vært diskutert i Norge om EØS-avtale kontra handelsavtale.

Beregningene fra den britiske rapporten er sammenstilt i figuren på neste side. Brexit uten avtale vil ifølge beregningene gi et langsiktig fall i britisk verdiskaping på opp mot ti prosent. Med en handelsavtale (FTA) – med forutsetning om ingen ny toll på britisk eksport til EU – vil verdiskapingen på lang sikt gå ned med så mye som 6,7 prosent. En EØS-lignende løsning vil kun gi et fall i verdiskapingen på 1,4 prosent, og er sammen med to modellene som er synliggjort i regjeringen meldinger til parlamentet (White Paper) de beste økonomiske løsningene.

Tapet ved å gå fra dagens ordning, en ryddig Brexit med avtale eller en EØSlignende avtale til en handelsavtale vil kunne medføre en nedgang på vesentlig mer enn 1000 milliarder kroner i lavere verdiskaping, på lang sikt.

Våre kolleger i Confederation of British Industry legger til grunn den samme langsiktige konsekvensen for britisk verdiskaping ved Brexit uten avtale. På et foredrag tidligere i januar sa administrerende direktør Carolyn Fairbairn i Confederation of British Industry: «The economic consequences would be profound, widespread and lasting. The International Monetary Fund has warned that over the long-run GDP could be 5% to 8% lower than in a no-Brexit scenario, meaning less money for our public services and those who rely on them».