Hvordan forholde seg til sanksjonene mot Russland?

Publisert

Mennesker i et rom med flere deltakere på Teams-skjermen

Simen Kleivstrand og Tone Grivi fra Advokatfirmaet Haavind og Knut E. Sunde i Norsk Industri på digitalt medlemsmøte om Russlandsanksjoner 27. april 2022. Foto: Norsk Industri.

27. april avholdt vi medlemsmøte om Russland-sanksjonene, hvor Utenriksdepartementet, Advokatfirmaet Haavind og DNB deltok.

Bakgrunnen for sanksjonene er det russiske angrepet på Ukrainas suverenitet/territorielle integritet og et angrep på demokratiet. Dette angår også norsk sikkerhet. Sanksjonene knytter seg blant annet til økonomi, eksport og reise.

Avdelingsdirektør Martin Sørby fra Utenriksdepartementet svarte på en rekke spørsmål, blant annet om hva regjeringen gjør og hvorfor. Han viste blant annet til at Norge følger EU, men gjør også egne vurderinger.

Tone Grivi og Simen Kleivstrand fra Advokatfirmaet Haavind tok en gjennomgang av hvilke regler som gjelder per dags dato og rekkevidden av disse. De kom også med noen praktiske råd til deltagerne.

Jian Yuan, Risk Manager Sanctions i DNB, gikk gjennom de økonomiske sanksjonene og hvordan banker og deres kunder må forholde seg til sanksjonene.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri påpekte at sanksjonene var et topplederansvar, som ikke kunne delegeres til jurister, da dette kan få utilsiktet omfattende konsekvenser for bedriftene, særlig ettersom sanksjonene kan bli hardere i tiden fremover.

Medlemmer i Norsk Industri som ønsker presentasjonene som ble holdt, kan ta kontakt på info@norskindustri.no.

> Les også: Informasjon om situasjonen i Ukraina