Informasjon om situasjonen i Ukraina

Fra et møte i Sikkerhetsrådet i FN om situasjonen i Ukraina. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Fra et møte i Sikkerhetsrådet i FN om situasjonen i Ukraina. Foto: UN Photo/Loey Felipe.

På denne siden finner du informasjon fra regjeringen og NHO om situasjonen i Ukraina.

Sanksjoner mot Russland

Regjeringen har som kjent valgt å følge EUs sanksjoner mot Russland og en del av disse er allerede innført i norsk rett. Dette gjelder blant annet flyforbud, listeførte (sanksjonerte) personer og foretak, frys av økonomiske midler og andre finansielle tiltak og eksportkontroll på mange varer. EUs sanksjonspakke av 15. mars vil bli inkorporert i norsk forskrift innen kort tid.

Det påligger bedriftene på selvstendig grunnlag å sjekke hvorvidt deres handel og øvrig samarbeid med russiske aktører er omfattet av sanksjonene.

> Les mer her: Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina

> Les mer her: Hvordan forholde seg til sanksjonene mot Russland? (norskindustri.no)

______________________________________

Regjeringen har laget en oversikt over saker om situasjonen i Ukraina.

> Gå til oversikten (regjeringen.no)

______________________________________

Utenriksdepartementet har åpnet et sentralt kontaktpunkt for næringslivet med mulighet for spørsmål og svar.

> Les mer her (regjeringen.no)

> Gå til spørsmål- og svar-siden (regjeringen.no)

______________________________________

NHO har laget en oversikt med informasjon og relevante kontaktpunkter.

> Gå til angrepet på Ukraina: Informasjon for bedrifter (nho.no)