Brexit: null-toll på varer i påvente av endelig frihandelsavtale

Publisert

Illustrasjon: AdobeStock

EU - eksport, import, transport.

Parallelt med pågående forhandlinger om en frihandelsavtale har Norge og Storbritannia blitt enige om en midlertidig løsning som fra 1. januar 2021 skal bygge bro mellom dagens EØS-betingelser og inngåelse av en varig avtale mellom de to partene.

Dette kunne Nærings- og fiskeridepartementet opplyse i en pressemelding onsdag 21. oktober.

Som en følge av at britene har meldt seg ut av EU og EØS har Norge og Storbritannia, samt Island og Liechtenstein, siden i sommer forhandlet om etablering av en frihandelsavtale som skal regulere det fremtidige økonomiske forholdet landene imellom. Målet har vært en ambisiøs avtale som så langt råd er kan kompensere for bortfallet av EØS. Forhandlingene kom imidlertid sent i gang på grunn av forhold på britisk side og landene erkjenner nå at man ikke vil lykkes med å få på plass en avtale fra nyttår.

Sikre fri vareflyt

For å hindre at næringslivet skal møte et "no deal scenario" har Norge og Storbritannia blitt enige om å etablere en midlertidig løsning som skal fungere inntil man får ferdigforhandlet frihandelsavtalen. Mest sentralt for Norsk Industris medlemmer under denne løsningen er behovet for å sikre fri vareflyt.

– Nå er vi i tett diskusjon med Storbritannia om justeringer i vareavtalen, for å fortsatt unngå toll på industrivarer, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemeldingen.

Norsk Industri tolker dette dithen at man f.o.m. 1. januar vil kunne fortsette med null-toll på industrivarer som allerede er plassert på de respektive markedene i løpet av inneværende år. Det vurderes også om man kan få til begrensede og midlertidige løsninger på tjeneste- og investeringsområdet. I tillegg vil det bakes inn bestemmelser om bl.a. borgernes rettigheter.

Norsk Industri er godt fornøyd med at myndighetene har vært lydhøre for de utfordringene industrien ville ha stått overfor hvis EØS hadde blitt nullet ut, uten noe annet alternativ var etablert. En såkalt "cliff edge" der Storbritannia kun kan basere seg på WTO-betingelser vil blant annet medføre toll på viktige varegrupper som kjemikalier og bildeler.

Nødløsning

Som så dann er det godt at løsningen kommer på plass, men det må understrekes at dette bare er en nødløsning. For industriens del dekker den for alle praktiske forhold kun tollfrihet. Alle andre forhold som i dag er regulert gjennom EØS og gir oss rettigheter er ikke omfattet. Den er også midlertidig og vil virke inntil det er inngått en frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

Men heller ikke en frihandelsavtale vil på noen måte erstatte de betingelsene som vi har nytt godt av gjennom EØS. Vi må for eksempel uansett forberede oss på betydelig økte handelsbarrierer i fremtiden, og fri personbevegelse for tjenesteutøvere vil trolig være en saga blott.

Forhandlingene om en varig frihandelsløsning fortsetter nå med stor kraft. Vi håper på at den kan bli så ambisiøs som mulig og gjennomføres raskt. Nødløsningen eller "broen" må derfor ikke bli en sovepute.

Samtidig er det viktig å være klar over at de norsk/britiske forhandlingene vil bli påvirket av de tilsvarende forhandlingene mellom EU og Storbritannia. For øyeblikket ser situasjonen rundt disse mørk ut. Vi håper imidlertid at man finner en løsning i siste sekund. Ingen land i Europa er tjent med at Storbritannia ender opp som et ordinært tredjeland. Det vil bli dyrt for oss alle.

> Les mer her (regjeringen.no)