Viktige EU-regelverk for energi og klima på trappene

Publisert

EU-samarbeidet er i ferd med å vedta viktige direktiv på området energi, klima og miljø.

Særlig direktivene i Kommisjonens Vinterpakke fra 2016, ”Clean Energy for all”, om fornybar energi, energieffektivisering og nye styringsmekanismer, er viktige for Norsk Industris medlemmer. I den anledning var direktør for energi- og miljøavdelingen, Ole Børge Yttredal, i Brussel for samtaler med Kommisjonen, ESA, EFTA og den norske EU-delegasjonen.

Direktør Ole Børge Yttredal fra Norsk Industri presenterte prosessindustriens veikart for nestlederen ved klimakommissær Miquel Canetes kabinett, Pierre Schellekens i Brussel. FOTO: Paal Frisvold.

Under møte med nestlederen ved klimakommissær Miquel Canetes kabinett, Pierre Schellekens, presenterte Yttredal prosessindustriens veikart for å redusere all klimagass utslipp innen 2050. For å styrke norsk industris konkurransesituasjon og legge til rette for fremtidige investeringer, er EUs regelverk for kompensasjon av indirekte CO2-kostnader helt nødvendig. Vedtaket i EU før jul legger nå opp til en forlengelse av eksisterende ordning. 

Fornybardirektivet

Fornybardirektivet, som skal øke EU-landenes andel fornybar energi i den totale energimiksen, er inne i siste beslutningsfase. Direktivet vil kunne sette krav til økt norsk produksjon av fornybar kraft. Ordningen med opprinnelsesgarantier er også til vurdering i direktivet. Yttredal understreket ordningens svakheter som tillater grønnvasking av europeisk industri og bidrar til å svekke norsk industris unike fortrinn ved å være basert på hundre prosent fornybar kraft.  

Norge langt fremme

Norsk CCS-satsing ble møtt med stor interesse i Europakommisjonen. Ingen EU-land ligger så langt fremme i utvikling av CCS-prosjekter som Norge og Kommisjonen la stor vekt på behovet for at Norge lykkes med dette viktige arbeidet. EU og verden når ikke klimamålene i Parisavtalen om vi ikke får CCS-teknlogi på plass, understreket Schellekens.  

Ole Børge Yttredal, sammen med Knut Baumann og Paal Frisvold, møtte også andre toneangivende norske aktører i Brussel. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!