Viderefører avtale om SO2-reduksjon

Publisert

Norsk Industri og Regjeringen er enige om å forlenge avtalen om reduksjon av SO2-utslippene i prosessindustrien.

Prosessindustrien står for over halvparten av SO2-utslippene i Norge, og har gjort det over tid. Gjennom intensjonsavtalen med Regjeringen gjør industrien tiltak for å redusere utslippene. Dette bidrar til at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjoner av svovel. Utslippene er redusert med 32 prosent i perioden 2005-2020.

Utslipp av SO2 fra bedrifter i Miljøfondet. Kilde: Miljøfondet.

Gjennom avtalen, som reguleres gjennom Prosessindustriens Miljøfond, gjennomfører industrien tiltak i kostnadseffektiv rekkefølge. Industrien samarbeider om å utvikle og investere i utslippsreduserende løsninger.

– Frivillige avtaler der bedriftene selv kan bestemme rekkefølgen på tiltakene, har vært en suksess, og vi er svært glade for at vi nå har fått en videreføring av SO2-avtalen med Regjeringen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

For prosessindustrien vil det være viktig å redusere også klimagassutslippene de neste årene. For mange bedrifter vil det være nødvendig å rense SO2 før det er mulig med karbonfangst. Denne avtalen vil derfor være viktig for å få til utrullingen av CCS i prosessindustrien.