Utbygging av ny fornybar kraft må følge ambisjonene for industriutvikling

Publisert

Kraftlinjer

Foto: AdobeStock.

Norsk Industri har levert innspill til regjeringens energikommisjon.

Kommisjonen skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Energikommisjonens mandat stadfester Hurdalserklæringen, som sier at rikelig, ren og rimelig kraft skal være et fortrinn og en forutsetning for videre industriutvikling i Norge. I vårt innspill peker vi blant annet på: 

  • Markedsdesign, herunder fremtidig bruk av mellomlandsforbindelser og disponering av vannmagasiner
  • Viktigheten av vindkraft og høye havvind-ambisjoner
  • Opprustning av utvidelse av vannkraftverkene
  • Energieffektivisering

> Last ned vårt innspill

> Les også: Regjeringens energikommisjon oppnevnt – industrien er godt representert