Staten og næringsorganisasjonene har forlenget NOx-avtalen med to år

Publisert

Illustrasjon av utslipp, bærekraft

Illustrasjon: AdobeStock.

Staten og næringsorganisasjonene har forlenget NOx-avtalen (2018-2025) med to år, slik at virketiden løper ut 2027. Tillegget innebærer at det fastsettes utslippstak for årene 2026-2027, og at avtalen gir grunnlag for avgiftsfritak for NOx-avgift til 31. desember 2027.

Næringslivet takker klima- og miljødepartementet og regjeringen for at avtalen forlenges med to år.

Næringslivets NOx-fond skal sørge for at miljømålene i NOx-avtalen oppfylles. NOx-tiltak medfører ofte reduserte utslipp av klimagasser.

– NOx-avtalen er viktig for industrien som et instrument for å redusere NOx-utslippene og for å forberede for karbonfangst. Det er gledelig at næringslivet og Regjeringen har kommet til enighet om en videreføring, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)