Sammen for Vianode og bærekraftige batterimaterialer

Batterimateriale

Foto: Elkem.

Elkem, Hydro og Altor går sammen for å akselerere veksten til Vianode, en produsent av bærekraftige batterimaterialer.

Partnerne planlegger å fatte en investeringsbeslutning for et potensielt førstefaseanlegg på Herøya i Porsgrunn i løpet av første halvdel av 2022.

Vianode ble grunnlagt i 2021 og har i dag rundt 50 ansatte. Selskapet bygger på Elkems erfaring innen avanserte materialløsninger, deres interne forsknings- og utviklingsressurser, og de sterke resultatene fra Vianodes industrielle pilotanlegg i Kristiansand. Etter denne transaksjonen vil Hydro og Altor hver ha en eierandel på 30 prosent i Vianode, mens Elkem beholder de resterende 40 prosent.

– Jeg vil gratulere partene med et veldig spennende industrielt samarbeid! Regjeringen har store ambisjoner for et grønt industriløft hvor batterier et ett av seks innsatsområder. Formålet er å skape nye, grønne arbeidsplasser, øke fastlandsinvesteringene, øke eksporten utenfor olje og gass og redusere klimagassutslippene. Det er slike prosjekter og samarbeid vi ønsker oss flere av når vi nå skal gjennom den største omstillingen i norsk økonomi noensinne, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Dette er svært positivt og vil øke sannsynligheten for en rask investeringsbeslutning. Med en slik investering legges grunnlaget for at Vianode i årene fremover kan bli en trygg og forutsigbar leverandør av anodegraftitt til den europeiske batteriverdikjeden, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

> Les mer her (elkem.com)