Nytt kapittel i klimapolitikken - Norge viser vei med CCS

Publisert

Norcems anlegg i Brevik. Foto: Norcem.

21. september kunngjorde regjeringen at de beslutter å gi full støtte til Norcems anlegg for karbonfangst og -lagring i Brevik. Regjeringen forsikrer at de også vil støtte Fortums anlegg på Klemetsrud dersom de får støtte fra EU.

CO2-fangst og lagring er nødvendig for å nå FNs klimamål. Veksten i produksjon og bruk av fornybar energi er formidabel, men mange industrielle utslipp kan ikke fjernes ved elektrifisering. Da er CO2-fangst og lagring det eneste virkemiddelet.

 I flere år har sementfabrikken Norcem i Brevik og Fortums avfallshåndteringsanlegg i Oslo, leverandørindustrien og energiselskapene Equinor, Shell og Total jobbet fram det industrielle underlaget for å bygge ut CO2-fangst, transport og lagring. Realisering av fullskalaprosjektet vil være navet for fremdrift og iverksetting av mange andre klimaprosjekter.

– Det er svært gledelig at regjeringen nå har besluttet å bevilge de midlene som skal til for å få realisert denne helhetlige verdikjeden. Norcem i Brevik har gått foran og endelig blir dette viktige fangstprosjektet realisert. Maken til stamina som de har vist for å få realisert sitt prosjekt skal det letes lenge etter! Det er lagt ned utallige timer og egne ressurser for å få virkeliggjort dette. Om få år vil de kunne tilby markedet utslippsfri sement. Det vil sette en helt ny standard for hva klimavennlige produkter er. Norge går foran for å fjerne CO2-utslipp på et nytt område med store globale utslipp, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Fangstanlegget hos Norcem i Brevik gir også oppdrag til det nystartede Aker Carbon Capture. Selskapets formål er å drive CO2-håndtering, og Brevik vil bli referanseprosjekt fremover, både nasjonalt og internasjonalt.

Fortum må vente

Det andre CCS-prosjektet, Oslos største utslippspunkt, Fortums gjenvinningsanlegg på Klemetsrud, må vente på støtte fra andre.

– Vi hadde ønsket oss at begge fangstanleggene ble med fra start, men med regjeringens forsikring om at de vil bevilge midler til både prosjektrealisering og drift dersom Fortum får støtte fra EUs Innovasjonsfond, ligger det svært godt til rette for at det kommer med innen rimelig tid, sier Lier-Hansen.

Avfallsbransjen trenger karbonfangst og lagring. SSB la i sommer fram en rapport hvor de anslår at det vil koste over 3000 kroner per tonn CO2 i ikke-kvotepliktig sektor. Tiltakskostnadene per tonn redusert CO2 for både Fortum på Klemetsrud og Norcem i Brevik ligger under dette estimatet. Klemetsrudanlegget er gryteklart, avfallsbransjen trenger karbonfangst og lagring og Norge må få utslippene i ikke-kvotepliktig sektor ned. Og ikke minst - med alle aktørene på laget vil transport og lagringskjeden bli mer robust. Vi ser frem til at vi også får med oss Fortums gode og viktige prosjekt i dette banebrytende industriprosjektet.

Flere gryteklare prosjekter

I våres utarbeidet Norsk Industri en oversikt over industriprosjekter som kan ta Norge videre. Oversikten viste at realisering av fullskalaprosjektet for karbonfangst og lagring er helt avgjørende og vil være navet for fremdrift og iverksetting av mange andre klimaprosjekter. En rekke karbonfangstprosjekter er avhengige av at dette realiseres. En helhetlig verdikjede for karbonfangst- og lagring vil også være utløsende for blant annet utslippsfri hydrogenproduksjon. Investeringsbeslutningen om fullskalaprosjektet for karbonfangst og lagring legger grunnlaget for mange nye prosjekter i årene fremover.

Les også:

> Norcem godt fornøyd med regjeringens forslag om å støtte karbonfangst i Brevik (norcem.no)

> Gode nyheter for CCS i Norge (fortum.no)

Illustrasjon: AdobeStock.

Industriprosjekter som tar Norge videre

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.