Ny energipolitisk rapport: "ACER i perspektiv"

Publisert

Fra energipolitisk lunsj 25. november hvor ACER-rapporten ble lagt frem.

Fra energipolitisk lunsj 25. november hvor ACER-rapporten ble lagt frem. Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri la frem rapporten "ACER i perspektiv – EUs energipolitikk og behovet for en god norsk debatt" 25. november. Rapporten er utarbeidet av Fridtjof Nansens Institutt og ført i pennen av forsker Torbjørg Jevnaker.

Rapporten ble presentert på energipolitisk lunsj-møte 25. november. Klikk på bilde for å få tilgang til rapporten.

Målet med rapporten er å bidra til en informativ og konstruktiv diskusjon om EUs energipolitikk generelt og ACER spesielt. Med debatten fra 2018 relativt frisk i minne ser Norsk Industri det som viktig å få frem fakta om hva ACER er og ikke er, og ikke minst plassere denne delen av EUs energipolitikk i sin rette sammenheng.

EUs energipolitikk består av mange delkomponenter, samlet i såkalte pakker. Dette er bl.a. regler om energieffektivisering, fornybar energi og elmarkedets virkemåte. ACER inngår som en av disse komponentene. Samlet skal disse enkeltelementene virke gjensidig støttende og bidra til  overordnede klima- og energimål.

Utviklingen av disse reglene har også betydning for kommende diskusjoner rundt norsk og europeisk energipolitikk. EUs Ren Energi-pakke vil bli behandlet med sikte på innlemmelse i EØS og EU vil uansett fortsette å utvikle sin politikk i det neste tiåret.

Norsk engasjement i og rundt disse spørsmålene, herunder diskusjon om vårt handlingsrom, vil bli en viktig del av det industripolitiske ordskiftet.

Under en energipolitisk lunsj 25. november 2019 presenterte Torbjørg Jevnaker hovedpunktene i rapporten. Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri og Frode Alfheim, IndustriEnergi, ga sine kommentarer etterfulgt av en samtale med utvalgte politikere.

> Last ned ACER-rapporten her

Lurer du på hva ACER er? Klikk på lenken under!

ACER på 1-2-3

Hva er ACER?

EUs medlemsland ønsker samarbeid om å hvordan deler av EUs energipolitikk skal iverksettes. Andre deler iverksetter medlemslandene hver for seg.

ACER er et EU-byrå for samarbeid mellom nasjonale energitilsyn om iverksetting av EU-politikk. ACER samler alle de nasjonale energi¬tilsynene. ACERs makt og oppgaver er nedfelt i politisk vedtatte EU-lover.

Hvilke oppgaver har ACER?

ACER har oppgaver knyttet til:

  1. regler for bruk av eksisterende utenlandskabler
  2. vurderinger av om det er tilstrekkelig produksjonskapasitet og kriseberedskap i kraftsektoren
  3. saksbehandling av unntak fra enkelte regler for nye utenlandskabler (dersom de involverte nasjonale energitilsynene ikke er blitt enige)
  4. oppfølging av planlegging av og saksbehandling for EU-støtte til nye utenlandskabler (dersom de involverte nasjonale energitilsynene ikke er blitt enige)
  5. markedsovervåkning
Hvilken makt har ACER?

ACER tar beslutninger på europeisk nivå, eller der minst to nasjonale energitilsyn ikke er blitt enige. 2/3 av ACERs styre må stille seg bak for at ACER skal kunne ta en beslutning. Styret består av de nasjonale energitilsynene.

ACER kan fatte vedtak som pålegger aktører å utlevere informasjon. Vedtaksmyndighet utover dette er kun i begrensede tilfeller, som der nasjonale energitilsyn ikke er blitt enige innen en angitt frist.

Hvilken makt har ACER ikke?

ACER kan ikke bestemme over hvorvidt en utenlandskabel skal bygges.

ACER kan ikke pålegge bøter dersom bransje¬aktører bryter EU-regler.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!