Milepæl for karbonfangst!

Publisert

Aker Solutions inngikk 11. april en avtale for fangst av karbonutslipp fra Twence B.V. sitt forbrenningsanlegg i Hengelo i Nederland. Anlegget har en kapasitet på 100 000 tonn CO2.

Teknologien Aker Solutions skal levere heter Just Catch, og er en modulær løsning designet for å fange karbonutslipp så enkelt, rimelig og miljøvennlig som mulig. Når CO2-en er fanget og gjort flytende, blir den transportert i tankbiler til nærliggende drivhus. Her pumpes gassen inn, for at planter og grønnsaker skal vokse fortere. Just Catch erstatter dermed utslippene fra den tradisjonelle måten; å produsere CO2 for drivhus ved å brenne fossilt brensel.

– Tilliten fra Twence bekrefter at Aker Solutions sin karbonfangstløsning fyller et gap i markedet, sier Luis Araujo, administrerende direktør for Aker Solutions. – Vi har kuttet kostnadene og forenklet teknologien. Målet vårt er å gjøre karbonfangst tilgjengelig og oppnåelig for så mange aktører som mulig.

Oscar Graff, har vært med fra starten, da Aker i 1996 leverte CO2-fangstanlegget til Sleipner. Der har de lagret over 1 million tonn CO2 årlig. - Denne kontrakten er et gjennombrudd i markedet; sier Oscar Graff, som er direktør og leder for CO2 håndtering i Aker Solutions.

- Vi kan nå tilby nøkkelferdige fangstanlegg for avfallsforbrenning og andre industrier med CO2 utslipp. Enkelte kunder ønsker å starte med ett Just Catch anlegg og samtidig planlegge for å installere flere enheter i parallell etterhvert, sier Graff.

- Det er fantastisk at norsk leverandørindustri leverer teknologi for å hjelpe Nederland til å nå sine klimamål i Parisavtalen, sier adm. direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri. - Vi gratulerer Aker Solutions med kontrakten. De har jobbet kontinuerlig for å forbedre teknologi og redusere kostnader. Vi trenger mange flere slike anlegg for å håndtere klimagassutslippene, avslutter han.

Neste skritt må være å få på plass det norske fullskalaanlegget for fangst og lagring av CO2.

> Les mer om saken hos Aker Solution

> Aftenpostens artikkel om kontrakten