Karbonfangst og lagring – avtalt tidsløp må ikke brytes!

Publisert

Ved fremleggelsen av statsbudsjettet uttrykte Norsk Industri stor bekymring for manglende bevilgninger til videreføring av det gode arbeidet som nå er godt i gang for å utvikle en fungerende verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2.

Stein Lier-Hansen uttalte den gangen: "Nå settes all innsatsen som er lagt ned i spill.  Industrien trenger kontinuitet og kan ikke holdes med prat og utsettelser. Dette er internasjonale konsern som har vist vilje til å satse, men det er grenser for hvor stor tålmodighet vi kan forvente at de skal vise. Dette er ingen god nyhet for industrien og klimaet". Norsk Industris bekymringen deles med et samlet samfunnsliv.

LO, NHO, Industri Energi, Fellesforbundet, El- og IT, Norsk Industri, Norsk Olje- og gass NITO og Tekna har i et fellesbrev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget bedt om følgende.

  • Bevilge midler som er tilstrekkelig for full framdrift i CCS-prosjektet, slik at planlagt forprosjektering i 2018 kan gjennomføres som opprinnelig forutsatt.
  • Be regjeringen igangsette og styrke dialogen med landene på kontinentet og rundt Nordsjøen, med sikte på å inngå avtaler om infrastruktur og karbonlagring under havbunnen i Nordsjøen.

Les brevet i sin helhet her

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder

Se alle våre saker om statsbudsjettet 2018