Endelig kom ambisjonene for havvind – nå trengs bredt forlik og konkrete prosjekter

Publisert

Folk i Nexans, havvind

Foto: Nexans Norway.

11. mai la regjeringen frem en plan for storstilt satsing på havvind. Norsk Industri er fornøyd med at det nå skal satses.

Ambisjonen til Regjeringen er at myndighetene innen 2040 tildeler områder for 30 GW havvindproduksjon i Norge. Dette vil i praksis si at det kan produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag fra vannkraft. Dette samsvarer godt med industriens ønsker om at det årlig bør tildeles 3-4 GW fra 2030 og utover de allerede utlyste områder på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Satsingen vil bidra til fornybar kraft til folk og bedrifter over hele landet, og vil også være et viktig bidrag til ytterligere elektrifisering av norsk sokkel.

Kan skape titusenvis av grønne jobber

Dette ambisjonsnivået vil ha avgjørende betydning for fortgang i havvind-utviklingen i Norge, og både utbyggere og leverandører kan med dette i sikte også satse offensivt på norsk sokkel. En storstilt havvind-satsing vil gi økt kraftproduksjon, utvikling av et leverandørmarked med stort internasjonalt potensiale og en diversifisering av leverandørindustrien som i dag er rettet mot olje- og gassnæringen. Dette er viktig både for klimamål, grønn jobbskaping og norsk eksportrettet industriutvikling og vil kunne skape titusenvis av grønne jobber i Norge.

For å realisere disse ambisjonene vil vi peke på viktigheten av at Petroleumstilsynet ferdigstiller sitt arbeid med regelverk knyttet til Havenergiloven, da dette er et viktig grunnlag for utformingen av havvind-parker.

Det er positivt at regjeringen ønsker å redusere tiden for gjennomføring av konsesjonsprosessene. Det er også svært positivt at de initierer en tidlig kartlegging av miljøkonsekvenser, allokerer midler til dette og iverksetter dette arbeidet så raskt som mulig.

Det er avgjørende med en stor og robust prosjektportefølje innen havvind i Norge. Selv om vi mobiliserer en norsk verdikjede og får et stort norsk innhold i prosjektene, er vi også avhengig av den globalt etablerte havvindnæringen for å realisere norske planer. En politisk kommunisert prosjektportefølje av denne størrelsen gjør oss attraktive i den globale havvindnæringen.

– Dette er veldig lovende. Det blir viktig at ambisjonene forankres i Stortinget gjennom et bredt forlik, og følges opp gjennom konkrete planer og operative prosjekter så raskt som mulig, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)