ETS og grensetoll (CBAM) utsettes

Bilde fra salen i Europaparlamentet

Europaparlamentet. Foto: Daina Le Lardic / EU.

Europaparlamentet skulle 8. juni ha stemt over endringer i kvotedirektivet og den såkalte CBAM-forordningen. Grunnet utilstrekkelig flertall må ny dato settes.

Det ble ikke oppnådd tilstrekkelig flertall for de ulike forslagene og dossierene, samt forslag til klimafond. Dette er dermed sendt tilbake til miljøkomiteen for ekstra vurdering. Ny dato for avstemning i plenum er ennå ikke fastsatt.

Norsk Industri vil komme tilbake til saken.

I forkant av avstemningen har toppledere fra hele Europa, inklusive administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, sendt brev til Europaparlamentet med støtte til det grønne skiftet, men der de oppfordrer til regler som ikke undergraver industriens konkurranseevne.

> Les brevet her (euractiv.com)