Norsk Industri

Innhold

Trykkpapir

Papir til aviser eller trykksaker, og bestrøket papir til f.eks.tapeter.