Workshop om industriens behov for norsk ull

Publisert

Ull-produksjon på Røros

Ull-produksjon på Røros. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri inviterer relevante aktører til workshop 13. april 2023 om utfordringen med å skaffe nok norsk ull som industrien i Norge kan bruke.

På Ulldagen i oktober 2022 sa Arnstein Digernes fra Rauma Ullvarefabrikk at produksjon av norsk ull står i fare for å kollapse. På grunn av mangelen på norsk kvalitetsull, står vi i fare for å måtte importere fra den andre siden av jorden. Det er ikke særlig miljøvennlig, sier daglig leder Arnstein Digernes. 

Norsk Industri tok saken opp med regjeringen (les brevet 26. september), og 14. desember 2022 møtte vi regjeringen. I møtet la vi frem utfordringen med industriens behov for økt produksjon av Norsk saueull av god kvalitet, som i lengre tid har falt. En stor del av norsk tekstilindustri er avhengig av klassifisert ull som Norsk Industri kan bruke. De siste årene har industriens etterspørsel steget på grunn av god eksportvekst på ferdige ullprodukter. På møtet var næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær Wenche Westberg (Landbruksdepartementet). Fra Norsk Industri deltok bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien og Teko bransjeforening, fagsjef Ida Oppen og Arnstein Digernes.

– I møtet hadde vi en god diskusjon av utfordringen, og hvordan man skal gripe tak i dette. Regjeringen (Landbruksdepartementet) tok på seg å lage et faktaark om utviklingen for norsk ull, og litt om mulighetene fremover. Videre ble vi enige om at Norsk Industri skal innkalle aktørene til en workshop, sier bransjesjef Egil Sundet.

På workshopen vil industriens behov for norsk saueull av rett kvalitet diskuteres, og mulige tiltak som på kort og lang sikt kan øke produksjonen av norsk ull av god kvalitet. Faktaarket fra Landbruksdepartementet vil være et viktig grunnlag for diskusjonen. Tiltak som er trukket frem tidligere er at sauebondens tilskudd må økes, og at dette har stått stille lenge. Videre er tiltak innenfor avlsarbeid viktig og det kan også være flere andre tiltak. Trolig kan det være en kombinasjon av flere tiltak.

Norsk tekstilindustri trenger ull til produksjon av norske design- og tradisjonsprodukter, sier bransjesjef Sundet. Det finnes liknende kvalitet fra andre land, men de er langt unna, er litt annerledes og svekker den gode norske verdikjeden. Hvis ingenting blir gjort, ender norsk ull opp som mindreverdig, uinteressant for norsk industri og blir nærmest avfall. Bruk av norsk ull bidrar til industriarbeidsplasser og eksportinntekter gjennom unike produkter basert på en nesten helnorsk bærekraftig verdikjede og norsk design og kultur.

Til workshopen inviterer vi utvalgte aktører i hele verdikjeden frem til industrien bruk av norsk ull. Norsk Industri Teko representerer ullvareindustrien i Norge. Ta kontakt med bransjesjef Egil Sundet, om du er interessert i saken.