Ull er gull - vellykket Ulldag 2023

Publisert

Fra salen under konferansen Ulldagen

Foto: Norsk Industri

Ulldagen 2023 den 12. oktober ble meget bra og programmet fulgte produksjonen av norske saueull helt fra sauen eller bonden, vasking i England til ferdig produsert merkevare og produkt her hjemme. Det var også stort fokus på mangelen på Norsk kvit saueull.

Ulldagen er et samarbeid mellom Norilia og Norsk Industri, og arrangørernes Marion Tviland og Egil Sundet var møteledere for 111 interesserte deltakere i verdikjeden.

I første del innledet sauebonde og klipper Eirik Kolbjørnshus som gav god innsikt i sauebondes økonomi, som dessverre er dårlig selv om norsk kvit sau og enerkvalitet gir betaling mens andre raser og kvaliteter knapt gjør det. Videre var Haworth Scouring Company, hvor det meste av norsk ull vaskes, med og viste hvordan de jobber. Norsk ull utgjør tre uker av deres produksjon ,og enerulla sendes tilbake til Norge mens andre kavliteter selges for en lav penge videre bl.a. til teppeproduksjon. Vaskeriets hovedeier er Nortura i Norge.

I del to var det ullvareindustriens tur og Anita Drabløs fra Plusslab gav en introduksjon til mulighetene 3D strikking gir for automatisert produksjon av gensere og plagg i Norge. Dette har allerede ført til hjemhenting og det er 5-6 virksomheter som gjør dette nå. Deretter gikk styreleder Arnstein Digernes, Rauma Ullvare og Røros Tweed, gjennom behovet for norsk ull og hvorfor industrien er bekymret siden norsk ullvareindustri kjøper all "ener" kvaliteten av norsk kvit sau. Deretter presenterte Marianne Strand og Heidi Folkestad den nye merkevaren O.A.D og satsningen til dette nye selskapet Nansen by Devold. Industriens del ble avsluttet med en samtale med Marion Tviland, Arnstein Digernes og stortingsrepresentant Jenny Kinge, Senterpartiet. Klinge er en viktig støtte for å bygge kjennskap og forståelse for at jordbruksoppgjørene fremover må gi sauebonden mer igjen for ull av riktig kvalitet.

Siste program post var om miljø, resirkulering, dyrevelferd og et kåseri. Ida Oppen, Norsk Industri, gikk gjennom EUs tekstilstrategi og endringene dette vil medføre, Kjersti Kviseth prosjektleder for Sirkull, presenterte prosjektet som har vært i regi av Teko bransjeforening i Norsk Industri med 6 medlemsbedrifter og ullvareprodusenter. Hensikten var å finne ut om man kan resirkulere ullavfall i produksjonen til nye ullfibre. Testproduksjonen viser at det kan man. Silje Johnsgard fra Animalia, gikk gjennom det viktige arbeidet med dyrevelferd og hvordan dette har endret seg over år. Dagen ble avsluttet med kåseriet The Future is Sheep av Marthe Skappel, og lansering av en ny film, som ble tatt veldig godt imot.

Det var en rekke spørsmål fra deltakerne til innleggene, og i pausene gikk praten lett og var kanskje den viktigste. Ulldagen er den viktigste møteplassen for norsk ullindustri og verdikjeden, og mange benyttet anledningen til å prate med utstillerne av egne ullprodukter fra en rekke norske virksomheter. Denne fine dagen ble avsluttet med middag.

- Vi har fått mange svært gode tilbakemeldinger, sier Egil Sundet og Marion Tviland, og ikke minst innspill til programmet neste år.

  • Egil Sundet
  • Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening
  • Pressebilder