Teko fagtur og årsmøte i Nordfjord

Publisert

Loen Skylift med utsikt

Loen Skylift løfter alle. Foto: Norsk Industri

God deltakelse på bransjeforeningens fagtur med besøk på den totalrenoverte og dels nybygde fabrikken til Innvik AS. I tillegg årsmøte og besøk hos Ekornes Grodås, Loen Skylift og ny styreleder ble valgt under årsmøtet på Hotel Alexandria.

På årsmøtet var viktigste post gjennomgang av EUs bærekraftssaker og spesielt green claims direktivet, miljøpåstander og produsentansvar for både tekstile/klær og spesialtekstiler av plast for fiskeri og akvakultur. Det er viktig at disse reguleringene og ordningene blir mest mulig like i Norge som EUs, sier bransjesjef Egil Sundet.

Videre deltok Gunnar Hareide, Converto, med en interessant gjennomgang av utfordringer og tiltak i krevende tider for en bedrift, med bakteppet de store omveltningene under og etter Covid, som alle har opplevd. Årsmøtet hadde også en bred diskusjon om bransjeforeningen fremover, hvordan få gjennomslag og tilstrekkelig med ressurser til arbeidet med blant annet alle de nye EU reglene. Kan et tettere samarbeid eller sammenslåing med Designindustrien bidra her? Flere gav innspill om tidligere erfaringer og foretrakk å stå alene, men samarbeide tett.

To styremedlemmer i Teko bransjeforening

Teko bransjeforening. Avtroppende styreleder Bjørn Aage Haugen (til venstre), Innvik AS, og ny styreleder Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS. Foto: Norsk Industri

Etter denne uformelle delen var det behandling av de formelle årsmøtesakene. Regnskap og beretning for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Styret

Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS ble valgt som ny leder for et år, Erling Digernes, Rauma Ullvarefabrikk AS, som ny nestleder og Hans Petter Jacobsen, Aclima AS, gjenvalgt som styremedlem. I tillegg består styret av Ole Kristian Flaaen, Mørenot Fishery AS, Frode Hansen, Mascot Høie AS, og Olav Småbakk, NOFI Tromsø AS.

Bjørn Aage Haugen, Innvik AS, ble takket av etter mange år i styret og som styreleder de siste årene. Også Gunn Anne Vinje Lyngstad, Lanullva, ble takket av fra styret.

Bedriftsbesøkene

Innvik AS har bygget om hele fabrikken med nytt fargeri, etterbehandlingsavdeling og ikke minst det nye bioanlegget som forsyner både fabrikken med varme, varmt vann og nødvendig damp, ved siden av skole og barnehage i nærheten. I veverier er det blitt bedre plass og nye vevstoler er på vei inn. Investeringen er like stor som årsomsetningen, og vil sikre lønnsom og effektiv drift i mange år fremover. Det har vært krevende å få bankene med på dette og uten en bank med industrikunnskap og Innovasjon Norge også på lånesiden hadde det ikke kunnet bli realisert. Innvik har etter investeringen opplevd vesentlig økt salg, og det i et marked for møbelstoffer som er svært krevende.

Besøket på Ekornes Grodås hos fabrikksjef Knut Ove Rygg var spennende og gav innsikt i berg- og dalbanene under covid, med dobling av produksjonen for deretter å nå være ned litt over før covid situasjonen. Bedriften er trevareprodusenten i konsernet og er en svært automatisert fabrikk, med høy kompetanse. De fortalte om endringsarbeidet de driver etter å ha deltatt på Norsk Industris Proff prosjekt, et LEAN management prosjekt.

Møbelstoff som ligger utover et møteromsbord med folk omkring som ser på.

Innviks flotte møbelstoffer. Foto: Norsk Industri

Mange ruller med tråder som er stablet i en produksjonshall.

Fra det nye fargeriet til Innvik. Foto: Norsk Industri

  • Egil Sundet
  • Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening
  • Pressebilder