SirkUll prosjektet avsluttet

Publisert

Produksjon av resiurkulert ull

SIRK-ULL. Foto: 2025 Design

I tre år har Teko bransjeforening sammen med 6 bedrifter arbeidet med prosjektet for å se på mulighetene for å resirkulere ullavfall i produksjonsfasen til å bli fiber igjen. Prosjektet har vist at dette er mulig med det som til nå har vært avfall i produksjonen.

Utgangspunktet for prosjektet er at ull er en verdifull fiber og råvare, samt at man har venter økte kostnader for å kaste tekstilavfall eller endog forbud, samt at EU har varslet mulig krav om bruk av resirkulerte fibre i nye produkter.

Prosjektet har vært ledet av Kjersti Kviseth og bedriftene har vært Rauma Ullvare/Røros Tweed, Innvik, Gudbrandsdalens Ullvarefabrikk, Aclima, Selbu Spinneri og Devold of Norway. Bedriftene er store brukere av norsk saueull, mye norsk kvit sau men også andre raser, og et par er merinoull-brukere.

Gjennom prosjektet har det vært jobbet med å kvantifisere industriavfallet og spesielt viktig har vært at etter en leting etter mulige teknologier til å rive opp avfallet for å få det tilbake til fiber. Gjennom prosjektet har man funnet maskinleverandører med aktuelle løsninger, og prosjektdeltakerne har sendt sitt industriavfall til oppriving. Fiberne som har kommet ut av dette er deretter spunnet til nytt garn både hjemme og ute, og deretter har noen av prosjektdeltakerne benyttet garnet i vevde og strikkede nye ulltekstiler/stoffer, men for alle ferdige tekstiler er det innblandet ulike andeler av jomfruelig garn. Det er positive erfaringer med dette og det viser seg at kvaliteten i stor grad opprettholdes.

Prosjektet har også gjort en delvis utredning av hvordan et anlegg for å rive opp industriavfall i Norge av ull kan se ut, basert på erfaringene gjort i prosjektet. For interesserte kan de ta kontakt for å få presentasjonen fra avslutningen av prosjektet.