Sikrer norsk produksjon med kunnskap og teknologi

Publisert

Fra konferansen Ulldagen 2019

Foto: Norsk Industri.

Kompetanse og ny teknologi er en forutsetning for å bevare produksjonen av ullvarer i Norge, sa Arnstein Digernes, eier og daglig leder av Rauma Ullvarefabrikk på Ulldagen 2019.

Bedriften har satset stort på høyteknologi, til og med 3D-produksjon av ullplagg er i gang.

Digernes fastslo at levestandarden vår er basert på billig import og billig arbeidskraft. - Vi har forsøkt å gå mot denne strømmen. Avvikling har ikke vært tema. Vi har våre to anlegg i god behold, sa han. Det mest grunnleggende vi har gjort er satsing på kompetanse på alle områder fra råmaterialer til ferdig produkt, men produktivitetsforbedrende teknologi, som kompenserer for det høye norske lønnsnivå, er en forutsetning for å kunne opprettholde produksjon i Norge.

Imponerende omstilling

Rauma-ledelsen har utviklet to tradisjonelle bedrifter til enheter med nye friske ben å stå på.  All garnproduksjon er samlet i det nye spinneriet på Rauma, kjernen i hele virksomheten. Røros Tweed er utviklet til en konkurransedyktig, veldig effektiv designbedrift. Man kan se en lignende utvikling som på Rauma.

Ved overtagelsen av Røros Tweed hadde bedriften 50 ansatte og 1,7 mill i omsetning.

De største endringene kom først med satsing på ny teknologi på 90-tallet.. Deretter har slike investeringer vært en kontinuerlig prosess. Resultatet er at omsetningen de siste årene har ligget på 30-35 mill med 15-16 ansatte. Røros Tweed hører fortsatt til blant de mindre, men forholdet mellom antall ansatte og omsetning er betydelig forbedret.

Med de siste investeringer, blant annet ny maskinhall med plass til ny tørrappretur og ferdiggjøringsavdeling, har bedriften fått en vesentlig kapasitetsøkning og produktivitetsforbedring som foreløpig ikke er fullt utnyttet.

Omstillingsprosessen startet først på Rauma, og de investeringer som er foretatt har medført at direkte lønn er redusert fra ca 40 prosent av omsetningen til 10 prosent, sa Digernes. - Ved 10 prosent er det ikke aktuelt å flagge ut. Det koster litt å produsere ute også.

Omstillingen ved de to bedriftene har skjedd helt uten oppsigelser.

3D-prosjektet

Etter hvert som kommersiell håndstrikk ble en tapt levevei i takt med stigende kostnader, mistet Rauma en vesentlig del av sitt markedsgrunnlag. Inntil 3D strikking kom som et alternativ, var hverken kvalitet eller produktivitet på tradisjonell maskinstrikk et akseptabelt alternativ.

Med 3D strikking begynte vi på ny å se på muligheten for maskinstrikk. Vi har ikke holdt på så lenge. For to år siden fikk vi en ny maskin – nå har vi i alt fem maskiner. Ut av maskinen kommer ferdig strikkede plagg – med armer og bein. Poenget med 3D-strikking er at denne metoden reduserer etterarbeidet, og vi oppnår fire til fem ganger høyere produksjon per ansatt. Det blir lite avfall – faktisk null ved feilfri produksjon, fortalte Arnstein Digernes.

Samarbeid med Norilia

For å få det beste ut av ulla er det viktig at ulike kvaliteter ikke blandes sammen. For å kunne lage et jevnt og fint garn er det viktig at ullen sorteres etter finhet og lengde. 3D strikking er en svært komplisert og ømfindtlig teknologi som stiller store krav til garnkvaliteten. I nært samarbeid med Norilia har vi kommet frem til en sortering som gjør at vi kan produsere et godt egnet kvalitetsgarn av 100 % norsk ull.

Resultatet er at vi kan selge profuktene under logoen «Helnorsk» der råmaterialet er 100 % norsk ull og alle prosesser utført ved vår virksomhet i Norge.