Produsentansvar kommer for utstyr i plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske

Publisert

Fiskegarn

Foto: NOFI

Norge er en stor fiskeri- og akvakulturnasjon, og vi har flere store produsenter av utstyr som disse næringene trenger. Krav om produsentansvar kommer fra EU direktivet om plastprodukter, som inkluderer utstyr med plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske.

I tillegg gjelder krav til produsentansvar i rammedirektiv om avfall. Plikten til å etablere utvidet produsentansvar gjelder utstyr som settes på markedet i Norge.

Utvidet produsentansvar betyr at produsentene (importører og norske produsenter) får ansvar for produktene også når de har blitt avfall. Produsentansvaret skal dekke kostnader for separat innsamling, inkludert transport og avfallsbehandling. Informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid skal også finansieres av ordningen.

Rapportering til EU på mengde utstyr satt på markedet og innsamlet mengde avfall skal etableres, og det skal også settes et nasjonalt minimumsmål for innsamling til materialgjenvinning. Frist for implementering er 31. desember 2024. I den forbindelse skal Miljødirektoratet komme med forslag til forskrift og høringsnotat med konsekvensvurdering.

Norsk Industri og flere medlemsbedrifter deltok på bransjemøte med Miljødirektoratet i november og sendte i etterkant av møtet inn skriftlig innspill. Det legges vekt på at et produsentansvar må bygge på dagens systemer og praksis. Det er viktig at en eventuelt ny forskriftsfestet produsentansvarsordning bidrar til at vedtatte miljømål nås på en mer effektiv måte enn med andre virkemidler og at ikke produsentansvaret forstyrrer eksisterende tilbud og samarbeid som virker godt.

Norsk Industri er opptatt av at en eventuell forskrift legger til rette for individuelle produsentansvarsselskaper og ordninger. Enkelte utstyrsleverandører har vist interesse for å etablere bedriftsspesifikke verdikjeder, dvs. ordninger der de i størst mulig grad reparerer og tar tilbake kassert utstyr fra sine respektive kunder. Flere leverandører av fiskeriutstyr har egne servicestasjoner langs kysten. Denne infrastrukturen kan være viktig å utnytte til reparasjon og mottak av kasserte produkter. Dette kan også bidra til å tilrettelegge for industrielle og sirkulære verdikjeder for gjenvinning av kassert utstyr.

Les også: NHO-rapport om utvidet produsentansvar

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien