Klipper 17000 sauer i året

Publisert

Fra konferansen Ulldagen 2019

Anne-Lise Haugdahl Humstad. Foto: Norsk Industri.

Hun klipper 17 000 sauer i året, i Norge og i utlandet. Hun er den første trønder og kvinne som er blitt Norgesmester i saueklipping.

Anne-Lise Haugdahl Humstad mener profesjonell klipping og sortering er avgjørende for kvaliteten på ulla. Hun anbefaler at det legges til rette for kurs i praktisk ullhåndtering for saueholderne. Hennes innlegg på Ulldagen 2019 var et høydepunkt for de mange deltagerne. 

Kvaliteten på ulla variere enormt rundt på gårdene. Kunnskap og engasjement er helt avgjørende faktorer. Mye høykvalitets ull går tapt på gårdene. Det skyldes flere ting, Sauen kan være dårlig forberedt, er våt og skitten. Ulla kan være forurenset. Farget ull blandes med hvit ull. Sorteringen er for dårlig og det skjer dobbeltklipp, sa hun. I det virkelig liv er det mye ull som kastes og graves ned. 

- Jeg håper keratin-prosjektet lykkes, slik at vi kan bruke lavkvalitetsulla også. 

Hun understreket hvor viktig det er at bransjen øker kunnskapen hos forbrukerne. Videre at det er vel verdt å øke standarden hos norske klippere. Kanskje det er en ide med en sertifiseringsordning?  

- Vi må jobbe for en god pris på ulla og finne bruksområder for den dårlige ulla. Jeg mener at fremtiden ser lys ut. Norsk ull blir stadig mer populær både på bedrifter og privatpersoner. Dessuten er norsk utmarksbeite og god dyrevelferd et konkurransefortrinn. Sauen bidrar til lokale arbeidsplasser- og det kan vi være stolte av. Det er lokal verdiskapning. Det er aldri blitt produsert så mye fin ull i Norge som nå, sa Anne-Lise Haugdahl Humstad 

Anne-Lise er fra Åfjord i Trøndelag. En liten bygd med lite sau. I fem år har hun reist land og strand rundt for å klippe sau. Hun har sett mange driftsformer. I Norge er det 14000 saueholdere, med gjennomsnittlig 70 dyr. I New Zealand er det vanlig med en flokk på 3000 dyr. 

Saueklipping er en fysisk krevende jobb. I 2018 ble hun Norgesmester. I tillegg til at hun var den første kvinnen med tittelen, er hun også den eneste fra Trøndelag. Naturlig nok er hun også med på landslaget for saueklippere til VM 2019 i Frankrike.