Om Teknobedriftene

Foreningen skal ivareta og forbedre medlemmenes rammebetingelser og stimulere medlemmenes teknologi- og kompetanseutvikling.

Teknobedriftene består av teknologibedrifter med en stor bredde i produkter og tjenester, som flymotordeler, maskiner, elektromekaniske produkter, forsvarsmateriell, bildeler, chassispåbyggere, kranprodusenter, redskapsprodusenter, metallvarer, tynnplatebedrifter, ingeniørbedrifter m.m.

Det legges til rette for økt engasjement hos medlemmene ved å skape møteplasser  mellom bedrifter, forskningsmiljøer, Forskningsrådet, SND og andre sentrale institusjoner.

Foreningen informerer om muligheter, initierer prosjekter, avdekker mulige synergieffekter mellom aktørene, samt motiverer til å starte selvstyrte grupper som ønsker å arbeide med spesielle saker av felles interesse.

Foruten å stimulere til engasjement gjennom bransjegrupper, arbeider foreningen også for å etablere prosjekter og aktiviteter som gir kompetanseheving og forsterker kontaktnettet til medlemsbedriftene. Aktiviteter på tvers av bransjeforeningene, eksempelvis gjennom virksomhet i forskjellige fora.

Last ned årsrapport Teknobedriftene 2022

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!