Styret i Teknobedriftene

Teknobedriftene har fra 5. mai 2022 følgende styre:

  • Ole Hoen, Kongsberg Innovasjon (styreleder)
  • Margrethe Skattum, Hexagon Ragasco
  • Marte Ellingsen Tyldum, Kongsberg Maritime
  • Lars Tore Gellein, Siemens Energy, Offshore Marine Centre
  • Lars Rotseth, Kverneland Group Operations Norway
  • Erik Løkke-Øwre, NorSun
  • Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall