Norsk Industri

Innhold

Styret i Teknobedriftene

Teknobedriftene har fra 9. mai 2017 følgende styre:

  • Arnt Dahle, Vice President Production, Optimar, Ålesund (styreleder)
  • Gunnar Andersen, Managing Director, Øglænd System, Klepp
  • Anders Digernes, Manager R&D, Sandvik Teeness, Trondheim
  • Ole Hoen, Director Research & Technology, GKN Aerospace, Kongsberg
  • Oddbjørn Maurdalen, adm. dir., Furnes Jernstøperi, Stange
  • Lars Fossum, Business Development Manager, Siemens, Oslo
  • Margrethe Skattum, senior utviklingsingeniør, Hexagon Ragasco, Raufoss