Norsk Industri

Innhold

Styret i Teknobedriftene

Teknobedriftene har fra 9. mai 2017 følgende styre:

  • Arnt Dahle, Vice President Production, Optimar (styreleder)
  • Arnfinn Erland Paulsrud, Adm. Dir., Nammo Raufoss AS (nestleder)
  • Ole Hoen, Technical Manager, GKN
  • Håkon Rem, Divisjonsleder Siemens Norge
  • Gunnar Andersen, Managing Director, Øglænd System
  • Anders Digernes, Manager R&D, Sandvik Teeness
  • Oddbjørn Maurdalen, Adm. Dir. Furnes Jernstøperi