Norsk Industri

Innhold

Styret i Teknobedriftene

  • Knut Stokland, Product and Application Manager, Sandvik Teeness AS, Trondheim (Styreleder)
  • Arnfinn Erland Paulsrud, adm. dir., NAMMO Raufoss AS (Nestleder)
  • Odd Terje Lium, produksjonsdirektør, GKN Aerospace Norway AS, Kongsberg
  • Arnt Dahle, Chief of Manufacturing Engineering, Rolls-Royce Marine AS, Ålesund
  • Torbjørn Gjerdevik, fabrikksjef, Lærdal Medical AS, Stavanger
  • Håkon Rem, divisjonsdirektør, Siemens AS