Samarbeidsfora

Som medlem i Norsk Industri Olje & Gass får du tilgang til flere nasjonale og internasjonale fora.

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en ordning som er enkel å bruke og som i stor grad treffer små og mellomstore bedrifter. For 2016 fikk nesten 7000 prosjekter i norsk næringsliv støtte.

> Les mer her

 

 

HMS i Olje & Gass

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

> Les mer her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!