Nytt navn på bransjeforeningen

På årsmøtet 28. april ble Jon Daniel Nesje, Molde, gjenvalgt som styreleder i Norsk Industri Designindustrien. Årsmøtet vedtok å endre navnet på bransjeforeningen fra møbel+interiør til Designindustrien.

Styreleder Jon Daniel Nesje.

- Jeg gleder meg til å fortsette, vi har viktige oppgaver fremover, sier Jon Daniel Nesje. Designindustrien og møbel og interiørbransjene står overfor store utfordringer, men også store muligheter. Vi har blant annet arbeidet mye med å få på plass en ny eksportutviklingsordning, sier Nesje. Innen vår bransje finnes Norges sterkeste merkevarene og flere av medlemsbedriftene er Norges sterkeste merkevarer ute.

Jon Daniel Nesje er adm. direktør og medeier i Wonderland AS, hvor han har vært i 6 år. Fra tidligere har Nesje lang erfaring fra ledende stillinger i olje- og gassindustrien. Nesje har mastergrad både fra fra NTNU og Handelshøyskolen BI. Nesje har vært styreleder i 3,5 år etter at han ble valgt i september 2013.

-Det er også viktig å få en satsing på å utvikle merkevarer, design og mer avansert produksjon, sier Nesje. Mens design- og ferdigvareindustrien i Norge utgjør om lag 6 prosent av norsk eksport, er den samme industrien ¼ del av eksporten i Sverige og Danmark. Det viser potensial, men dette har ikke kommet uten betydelige satsinger fra myndighetene i våre naboland. De har målbevisst satset på utviklingsprogrammer for denne typen industri, og det trenger vi i Norge også, sier Jon Daniel Nesje.

Årsmøtet ble holdt sammen med Designindustrikonferansen, som er oppfølgeren av den mangeårige Møbel+interiørkonferansen i Oslo. Konferansen samlet over 80 deltakere.

- På årsmøtet ble det vedtatt å bytte navn på bransjeforeningen fra Møbel+interiør til Designindustrien. Bransjeforeningen representerer en stadig bredere medlemsmasse og vi ønsker at navnet skal reflektere dette, forteller bransjesjef Egil Sundet. Det nye navnet gir dessuten bedre muligheter for å rekruttere medlemmer, samtidig som det er viktig å beholde møteplasser og oppgaver for de medlemsgruppene bransjeforeningen allerede har.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!