Vi inviterer to bedrifter til å være vertskap og utdeler av stipend for 2024

Designstudenter som samarbeider

Foto: AdobeStock.

Norsk Industris Designstipend har fra 1970 til 2022 sammen med medlemsbedriftene tilbudt en designer opphold i bedriften. Nå starter vi igjen, og søker bedrifter som vil tilby en ung designer opphold/stipend. Frist for å melde interesse er utgangen av februar.

Norsk Industris Designstipendet er en ordning hvor unge designere får anledning til å lære av veletablerte miljøer. Stipendiatene tar med seg driv og pågangsmot og bidrar med nye tanker og ideer inn i bedriften.

Ordningen har vært meget vellykket for bedriftene som har tilbudt unge designere opphold og viktig for kjennskapen til de unge designerne. Gjennom ordningen har en rekke norske designere som Petter Opsvik, Andreas Engesvik, Runa Klock og Morten Knarrum deltatt.   

Erfaringer fra tidligere viser at bedriftene er godt fornøyd med den inputen som bedriften får fra en ambisiøs og interessert ung formgiver, læring om egen bedrifts potensial og i flere av oppholdene har det kommet ut nye produkter tilpasset bedriftens portefølje. I tillegg er man med å bygge bedriftens og bransjens omdømme overfor designere og interiørarkitekter/arkitekter. 

Les mer om Designstipendet her

Etter koronaopphold skal vi nå i gang igjen, og søker to bedrifter som er interessert i å være vertskap for en ung designer høsten 2024. De siste årene har Vestre, Ekornes, Magnor Glassverk og Aarsland Møbelfabrikk vært vertskap.  

> Gi beskjed til Ragnhild innen februar om din bedrift ønsker å bidra

Mål for oppholdet/stipendiet:  

 • Legge grunnlaget for økt norsk verdiskaping
 • Bidra til å utvikle designerens kjennskap og forståelse for produksjon og kommersielle vilkår industrien arbeider under, og oppleve en reell arbeidssituasjon og samarbeid
 • Bidra til økt designkompetanse i industrien og kunnskap og forståelse for designere
 • Styrke nettverk og bedre omdømme for hele bransjen  
 • Bidra til å fremme gode, ryddige og seriøse fremtidige samarbeid  
 • Utvikle gode relasjoner mellom stipendbedrift og designstipend-mottaker  

Om søknad og innhold

En uttakskomite som har en representant fra lærestedene/utdanningene, en ung etablert designer og bransjesjef Egil Sundet, Norsk Industri, samt en representant for hver av stipendiebedriftene skal vurdere søkerne. Komiteen kaller inn relevante søkere til intervju. 

Utplassering er i om lag 5 måneder på høsten i bedriften som gir stipendiet. Designeren skal delta og bli kjent med hvordan bedriften arbeider:  

 • Designprosess og produktutvikling  
 • Planlegging og kalkulasjon  
 • Produksjon og logistikk  
 • Markedsarbeid  
 • Innføring i markedssituasjon (som distribusjon, merkevare, innkjøpskrav og miljø/kvalitet)

De som kan søke "Norsk Industris Designstipend" er unge formgivere virksomme i Norge (fortrinnsvis med masterutdannelse i design fra norsk høgskole, universitet eller tilsvarende) eller norske statsborgere virksomme utenlands. Stipendet er til lønn, bopel og utgifter til sammen verdt opp mot kr 130 000 kroner, som dekkes av stipendbedriften. Norsk Industri Designindustrien organiserer også en rundtur med bl.a. besøk til flere bedrifter og forhandlere.  Stipendiatene skal lage en avslutningsrapport. Det er mulighet til å avtale videre samarbeid med bedriften. 

Ta kontakt med Ragnhild Grytten.  

Profil bilde