Norsk Industri Designstipend for 2017

Publisert

Fra venstre: Bjørn O. Waage (adm dir Magnor Glassverk AS), Allan Hagerup (produktansvarlig, Vestre AS), Bjørn van den Berg (designstipendiat hos Magnor), Tuva Rivedal Tjugen (designer, stipendiat hos Vestre) og Egil Sundet (bransjesjef Norsk Industri).

Den 16. august 2017 startet to stipendiater opp i Norsk Industris Designstipend. Det ene stipendiet var gitt av Magnor Glassverk og det andre av Vestre. Vi søker også bedrifter som ønsker tilby stipend i 2018.

Norsk Industris Designstipend er nytt av året. - Takket være bedriftene Magnor Glassverk og Vestre kunne vi invitere til første utdeling, sier bransjesjef Egil Sundet. Etter søknadsfristen 25. mai 2017 var det kommet 9 søknader på stipendiene.

- Det var en vanskelig jobb for juryen å velge blant mange gode kandidater, sier Sundet. Valget falt på Tuva Rivedal Tjugen og Bjørn van den Berg, som henholdsvis stipendiat hos Vestre og Magnor Glassverk. 

Tuva Rivedal Tjugen er 30 år og var ferdig med sin mastergrad i design fra Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet Universitet i Bergen våren 2017. Hun kommer opprinnelig fra Askvoll og har også en bachelor i Ergoterapi.

Bjørn van den Berg er 28 år fra Hamar-traktene og avsluttet sin mastergrad i produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Bjørn har etter dette arbeidet som designer.

Om stipendet

De som kan søke "Norsk Industris Designstipendsverk" er unge formgivere virksomme i Norge (fortrinnsvis med masterutdannelse i design fra norsk høgskole, universitet eller tilsvarende) eller norske statsborgere virksomme utenlands. Stipendiet er til lønn, bopel og utgifter tilsammen verdt opp mot kr 100.000. I stipendperioden skal stipendiaten være utplassert full tid på stipendbedriften, delta og bli kjent med hvordan bedriften arbeider. I den første perioden er det opplæring i stipendbedrift (i ukene 33-37), mens andre periode er avsatt mer til prosjektarbeid i stipendbedrift. Stipendiatene blir også kjent med bransjeaktørene, besøker flere industribedrifter og leverandører, samt blir bl.a. introdusert for lovmessige forhold, kvalitets- og miljøordninger.  

Juryen

Årets jury bestod av professor Dave Vikøren, designer Runa Klock, bransjesjef Egil Sundet, Adm. direktør Bjørn O. Waage og CEO Jan Christian Vestre (Allan Hagerup møtte flere ganger for Vestre).

Nye stipend våren 2018

- Hvis din bedrift er interessert i å tilby stipend for 2018 ta kontakt med meg, sier bransjesjef Egil Sundet. - Vi planlegger utlysning av stipendiet igjen våren 2018 med søknadsfrist for stipendiater den 25. mai. 

Norsk Industri har siden 1970-tallet stått bak Industrirettet møbeldesignstipend (IMD), som har blitt tildelt en rekke norske designere. Blant disse er Svein Gusrud, Peter Opsvik, Terje Ekstrøm, Olav Eldøy, Andreas Engesvik, Atle Tveit, Allan Hagerup, Runa Klock, Marthe Frøystad, Bjørn Blikstad, Morten Knarrum, Anders Berg, Jonas Norheim, Vera Kleppe og Åshild Kyte.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

  • Egil Sundet
  • Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening
  • Pressebilder