Krevende tider

Publisert

Krevende tider i vente?. Foto: Norsk Industri

For flere ble lønnsoppgjøret kostbart, i en tid da flere bedrifter allerede har måttet permittere. Det trengs en utvidelse av antall uker bedriftene kan permittere. De svake markedene vil gradvis snu.

Høsten og spesielt rundt juletider så kjente en stor del av Designindustrien og Teko-bransjen fall i etterspørselen både hjemme og ute på eksport. Samtidig er råvareprisene høye og valutakursen svekket. Dette har medført redusert ordreinngang innen deler av møbelindustrien, sport- og tekstil-bransjen. Flere bedrifter måtte allerede rundt juletider gå til det skritt å permittere ansatte, i tillegg til en del oppsigelser.

 
–  Vi er nå bekymret for at permitteringsordningen bare gjelder i 26 uker. Antallet uker må utvides, slik det var i koronatiden. Vi har tatt dette opp og myndighetene må forstå at det er ulikt konjunkturforløp i ulike bransjer. Vi ser nå den samme situasjon i bygg- og anleggssektoren. For vår industri fikk vi etter salgstoppen i 2021 et kraftig fall i salget i 2022, og lagrene er nå overfylte. Vi forventer en gradvis normalisering av markedene, hvor situasjonen blir mer stabil, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. 

Egil Sundet mener at konkurranseevnen blir betydelig svekket, arbeidsplasser er truet og at lønnsveksten er langt over våre naboland.

–  Lønnsoppgjøret ble i denne sammenhengen et dyrt oppgjør, siden det kommer på toppen av svak etterspørsel og lav ordreinngang. Fortsatt er råvareprisene høye, og valutakursen er svak. Særlig vanskelig blir lønnsoppgjøret for Tekobedriftene som er definert som en lavtlønnsbransje, og er uten lokale forhandlinger. For noen betyr lønnsoppgjøret 7-8 % lønnsvekst, og det er enda et år med høye sentrale tillegg, sier bransjesjefen. 
 
Vi informerer og diskuterer situasjonen om lønnsoppgjøret på medlems- og årsmøtet 30. mai.