EPD-suksess i 2023

Publisert

Illustrasjontegning av PC med innput av elementer

Foto: LCA.no

Designindustriens EPD-generator har vært et ettertraktet medlemstilbud i 2023. 6 nye medlemsbedrifter startet opp med EPD i 2023.

Det gjør at vi ved utgangen av 2023 har 34 norske møbelprodusenter som bruker EPD-generatoren, og en belysningsbedrift. I begynnelsen av 2023 var det også oppstart på et norsk-svensk samarbeid om EPD-kursing. På grunn av det har 16 svenske bedrifter som er medlem av vår søsterforening TMF begynt med EPD-arbeidet. Rundt 140 møbel-EPDer er publisert fra verktøyet etter at den nye standarden EN 15804+A2 ble integrert.

Nøkkeltall for 2023

  • Designindustrien har arrangert 4 Infowebinarer og 6 sertifiseringskurs for EPD
  • Ca 90 personer har vært på Designindustriens EPD kurs
  • 50 bedrifter bruker EPD-generatoren: 34 norske og 16 svenske
  • 6 norske bedrifter har begynt EPD-arbeidet i år
  • Ca 140 møbel-EPDer er publisert etter ny standard

"Miljødokumentasjon har fått en økt oppmerksomhet og interesse i 2023. Vi merker det både fra våre medlemsbedrifter, men også fra innkjøpere, interiørarkitekter, møbelforhandlere og andre i bransjen. Vi får jevnlig spørsmål om EPD", sier Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Designindustrien.

I tillegg har vi EPD Generator for belysning, som Glamox er hovedbruker av, og vi arbeider med å utvikle en løsning for Kitchen and tableware, sammen med Hadeland Glassverk og Figgjo.

EPD-utvikling i 2024

I 2024 skal flere aspekter ved EPDer videreutvikles. Produktkategorireglene (PCR) for møbel-EPDer skal revideres i 2024. Her er Designindustrien og flere eksperter innenfor EPD for møbler med i arbeidet for å oppdatere reglene til nye produktgrupper og sirkulærøkonomiske prinsipper. I tillegg blir det flere webinarer om EPDer og hvordan de kan brukes, samt videreutvikling og info om EPD-generatorens funksjoner for å gjøre dokumentasjonsflyten smidig og integrert i bedriftenes styringssystemer.

Vi ser frem til videre utvikling og samarbeid i 2024!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien