Eker Express

Web-banner fra Eker Express

Illustrasjonsbilde fra www.ekerdesign.com.

Eker Express er et industriprogram med fokus på designdrevet verdiskapning, rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter.

Eker Design lanserer Eker Express i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling.

Eker Express er et industriprogram med fokus på designdrevet verdiskapning,
rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter. Gjennom en søknadsprosess blir relevante kandidater valgt ut til å delta i programmet basert på potensiale og utfordringer.

Bakgrunnen for programmet

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er en av de viktigste drivkreftene bak norsk verdiskapning. SMB-gruppen utgjør ca. 2/3 av næringslivets sysselsetting og omsetning.

Mangel på kapasitet og muligheten til å tenke nytt, gjør at mange «Grown Ups» sliter med å ta i bruk ny teknologi, prosess- og metodeverk i produktutviklingen. Dagens virkemidler er ofte abstrakte og vanskelige for bedriftseiere/-ledere å nyttiggjøre. Gjennom Eker Express gis bedriftene som velges ut, en unik sjanse til å få tilgang til Eker Designs store kunnskapsbank. Målet er å vise hvordan design kan bedre omstillingsevnen i forhold til nye markeder og tilhørende muligheter.

Praktisk gjennomføring

Eker Express er oppdelt i 3 faser.

  1. En håndfull bedrifter velges først ut til å delta i workshops. Deretter utvelges noen få bedrifter til å delta i en intensiv forprosjektfase.
  2. Bedriften med høyest potensiale blir til slutt utvalgt til å gjennomgå et kompletterende utviklingsløp hele veien frem til lansering og realisering av prosjektet.
  3. Denne bedriften skal fremstå som «fyrtårnsbedrift» for andre bedrifter i samme situasjon, og kunne fremholdes som et godt eksempel på hva som kan oppnås for å øke produktivitet, sikre inntjening og videreutvikle arbeidsplassene i norske bedrifter.
Bård Eker entusiastisk

Bård Eker i Eker Express.

«Vi har stor tro på dette prosjektet», sier Bård Eker. «I den senere tiden har det vært viet mye fokus og energi på start-ups, mens det virkelige potensialet ligger hos «grown-ups», det vil si de bedriftene som kanskje har nådd middagshøyden og som selv ikke ser at man ved hjelp av nye metoder og nye produkter i kanskje nye markeder kan oppnå stor vekst både med hensyn til overskudd og arbeidsplasser. Utfordringen ligger i erkjennelsen», avslutter en entusiastisk Bård Eker.

Alle veletablerte SMB-bedrifter oppfordres til å søke Eker Express Program.

Stiftelsen Teknologiformidling

Stiftelsen Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små- og mellomstore bedrifter - via nødvendige utviklingsprosjekter - for å opprettholde og videreutvikle lønnsomme virksomheter. Prosjektene skal ha en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere bedrifter. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling er viktig for å lykkes.

Eker Design

Eker Design er Skandinavias ledende «turnkey» designhus, og leverer utviklingsprosjekter fra designskisser helt frem til ferdig produkt. Eker Design har kompetanse som dekker utviklingsprosjektene i de 3 hovedkategoriene; Design & Utvikling - Logistikk & Produksjon – Visuell kommunikasjons & Markedsføring. Etter mer enn 30 år i norsk og internasjonal industri har ED opparbeidet en mix av kompetanse som gjør oss til en sterk partner i krevende utviklingsprosjekter.

Kontakt

Luke Jenkinson, tlf +47 41 66 43 10
Vice President - Business Development
Eker Design AS